Tüm Tedarik Zincirinde
Sürdürülebilirlik

Tedarik zinciri, kârlılığımız, büyümemiz ve vizyonumuzu gerçekleştirme yolumuzda stratejik öneme sahip.

Global ihtiyaçlar ve üretim ağımızın genişlemesine paralel olarak yapılanmış, 8 farklı ülkede satınalma ofisi ve 200 personeli olan dinamik bir organizasyon yapısına sahibiz. 55 ülkeden bulunan yaklaşık 2000 (Direkt) kaynaktan malzeme tedarik edebildiğimiz 2020 yılında toplam satınalma hacmi, endirekt ve yatırım alımları ile birlikte yaklaşık 3,0 Milyar Euro’ya ulaşmıştır.

Sektörel bazda en uygun stratejinin ve işbirliği modelinin oluşturulması ve ölçek ekonomisinden faydalanmak amacıyla kategori bazlı satınalma organizasyonu oluşturulmuştur. Kategori sorumluları bir yandan yönettikleri kategoride uzmanlaşırken diğer yandan maliyet iyileştirme projelerini ve müşteriler nezdinde değer yaratan projeleri hayata geçirmektedirler.

Tedarik ettiğimiz malzemelerin fiyatlandırılması sırasında malzeme fiyat analizi ve ihale yöntemi kullanılmaktadır. Bu iki yöntemde de tedarikçilerimizle adil bir fiyatlandırılma yapılmakta olup, insan gücü, hammadde trendi, elektrik, yakıt, enflasyon gibi ekonomik parametreleri dikkate alınmaktadır.

Satınalma Stratejilerimiz

Sürdürülebilir Sorumlu Satınalma

Tedarikçi Risk Yönetimi

Maliyet İyileştirme

Tedarikçi Yönetimi ve Optimizasyon

Global Satınalma

Tedarikçi İnovasyonu

Uzun Vadeli İşbirliği

Tedarikçi İlişkilerimiz

Sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı dikkate alarak kaliteli, yenilikçi, uygun maliyetli ve çevre dostu ürünler üretmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmeye özel önem veriyoruz. Tedarikçilerimizden de aynı farkındalıkla çalışmalarını bekliyoruz.

 Image

Tedarikçi Günü

Tedarikçilerimiz ile iletişimimizi güçlendirmek, stratejilerimizi, satınalma politikamızı ve beklentilerimizi paylaşmak amacıyla 2011 yılından bu yana Tedarikçi Günleri düzenliyoruz.

 Image

Tedarikçi 
Geliştirme Programı

Tedarikçilerimizin gelişimini desteklemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken, sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri düşürürken kaliteyi arttırmaya yardımcı oluyoruz.

Yardımcı endüstrilerimiz için “paylaşılan kazanç” modelini temel alan üretkenlik projeleri sunuyor, kazan-kazan prensibiyle gelişim ve hedef odaklı bir yönetim ile tedarikçilerimizin kalitelerini artırmalarına yardımcı oluyoruz.

play-icon