Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi

Tedarikçi ÇSY Programı kapsamında “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi” projesi geliştirilmiştir.

Tedarikçi ÇSY Programı, önemli risk ve etkileri belirlemek amacıyla ÇSY stratejilerinin tedarikçi seçim ve değerlendirme kriterlerine dahil edilmesini sağlamak ve tedarikçi iş uygulamalarının Arçelik Küresel Sorumlu Satın Alma Politikası ile uyumlu olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tedarikçi ÇSY Programı; Çevre Yönetimi, Enerji Yönetimi, Çatışma Mineralleri Yönetimi, İnsan Hakları ve Etiği kapsar.

Yönetim Kurulu, Tedarikçi ÇSY Programı’nın uygulanmasının gözetiminden sorumludur. Daha fazla bilgiyi Tedarikçi ÇSY Programı prosedüründe bulabilirsiniz.