Tedarikçi Geliştirme Programı

Paylaş

Tedarikçi Eğitimleri

Tedarikçilerle çalışma yaklaşımımızın önemli bir bölümünü onları sürekli iyileştirmek oluşturmaktadır.Arçelik olarak, 2021 yılında tedarikçilerimize sürdürülebilirlik konularında üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş aracılığıyla 1.900 adam*saat'e ulaşan danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve doğrudan web seminerleri aracılığıyla tedarikçilerimize sürdürülebilirlik eğitimi veren bir program başlattık. Program; tedarikçi sürdürülebilirlik uygulamaları ve stratejileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları, sera gazı envanter hesaplama yöntemi, çatışma mineralleri, enerji ve çevre verisi toplama ve risk tanımlama gibi geniş bir konu yelpazesini içermektedir. Erişim ve katılım oranımızı artırmak için eğitim programlarımızı dijitalleştirmek amacıyla 2021 yılında Dijital Eğitim Platformu projesini başlattık. 2022 yılında tedarikçilerimiz bu platform üzerinden eğitimlere kolaylıkla ulaşabileceklerdir. 

Tedarikçi Geliştirme Programı 

Yardımcı Sanayi Dönüşüm ve Geliştirme Bölümü, tedarikçilerin rekabetçi yönlerini korumaları ve sürdürülebilir üretim anlayışını oluşturmaları için kalite ve verimliliğe odaklı faaliyet göstermelerini hedefleyerek çalışmaktadır. Bu kapsamda, tedarikçilerin ihtiyaçları analiz edilerek gerekli noktalarda gelişimlerini destekleyen kaynaklar yaratılmakta ve bu kaynaklara ulaşımları kolaylaştırılmaktadır. Arçelik ile yan sanayiler arasında entegrasyon yaratarak süreç verimliliğini artırmak amacıyla, pilot olarak seçilen Arçelik işletmeleri ve tedarikçilerle Yeni Tedarikçi Yönetim Sistemi Projesi yürütülmektedir. Başta sipariş, stok ve lojistik olmak üzere tedarikçi yönetimini dijitalleştirmeyi hedefleyen projenin 2022 yılında yaygınlaştırılması planlanıyor.

2021'de odak noktamızı tedarikçi altyapısını ve teknik yetkinliklerini geliştirmeye ve tedarikçi ekosisteminde ortaya çıkan üretim teknolojilerini sürekli genişletmeye yönelttik.

230 katılımcının yer aldığı Arçelik Tedarikçi Teknoloji Günü ile dijital transformasyon ve proses teknolojilerini desteklemeyi hedefledik. Bu kapsamda, tedarikçilere dijital ikiz yöntemlerle termoform proseslerinde kalite ve verimlilik optimizasyonu, yüzey kontrol uygulamalarında kalite arttırıcı dijital çözümler, sac şekillendirme prosesinde hurda ve atıkları azaltacak yeni uygulamalar ve kaplamada nanoteknoloji kullanımı ve dayanıklı ev aletleri sektörüne yansımaları eğitimini verdik. Ayrıca, 22'si kalite iyileştirme, 29'u dijital dönüşüm ve 61'i verimlilik artışı olmak üzere 56 tedarikçi ile toplam 112 proje gerçekleştirdik. 2021 yılında verimlilik çalışmaları, süreç optimizasyonu, çevrim sürelerinin iyileştirilmesi, otomasyon çözümleri, lokalizasyon, kalite kontrol faaliyetlerinin optimizasyonu ve dijital dönüşüm projeleri kapsamında 25 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.