Sürdürülebilirliğin hem bir yaşam tarzı hem de kârlı bir iş modeli olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirliği, geliştirdiğimiz ürünlerle küresel zorlukların üstesinden gelmek için sorumlu liderler ve şirketler olarak kararlılıkla takip edilmesi gereken bir yol olarak görüyoruz.


Plastik kirliliği, dünyamızdaki en acil sorunlardan biridir. İşlerin aynı tas aynı hamam mantığıyla yürütülmeye devam edildiği bir senaryoda, okyanuslara dökülen plastiklerin hacmi 2040’a kadar üçe katlanması beklenmektedir. Bu plastik kirliliğin önüne geçmek için sanayi ve politika yapıcıların ciddi önlemler alması gerekmektedir. 2030’a kadar ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş plastik içeriğinin %40’a çıkarılması en iddialı hedeflerimiz arasındadır.

Bu iddialı hedefe ulaşmak için dünya genelindeki üretim tesislerimizde Geri Dönüştürülmüş İçerik Projesini başlattık. Arçelik ArGe, sıfır plastik malzeme yerine geri dönüştürülmüş plastik bazlı çevre dostu malzeme kullanmak için dayanıklılıktan ödün vermeyen, yüksek performanslı malzeme formülleri geliştirir. Ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş plastik içeriğini maksimize etmek için uyguladığımız bütünsel yaklaşımla neredeyse tüm plastik içeriğini göz önüne alırız. Çevresel etkisi azaltılmış geri dönüştürülebilir ürünler tasarlayarak ve ürünlerimizin geri dönüştürülebilme oranlarını paylaşıyoruz.

 

Arçelik Ürünlerinde Kullanılan Hammadde ve Malzemelerin Geri Dönüştürülebilme Oranları

 

Arçelik Ürünleri1 Geri Dönüştürülebilme Oranları

Malzeme

Durumu

 

Ürün

Durumu

Metal

%100

 

Çamaşır Makinesi

%99

Plastik

%100

 

Kondenserli Kurutma Makineleri

%98

Cam

%100

 

Buzdolapları

%99

Kimyasallar*

Geri dönüştürülemeyen

 

Bulaşık Makineleri

%84

Kauçuk

%100

 

Elektronik Cihazlar

%88–%92

Diğerleri

%81

 

Fırınlar

%91

Komponentler

%80

     

*Kimyasallar yağ içermez. Yağların %78’i geri dönüştürülebilir.

Yenilikçi çözümler, sektör öncüsü olmaya adaydır. Ürünlerde; PET şişe, atık balık ağları, biyo-plastik, yumurta kabuğu, domates ve kahve atıklarının kullanılması buna örnek gösterilebilir.

Ambalaj atıkları da ürünlerde kullanılmak üzere değerli bileşenlere dönüştürülür. Arçelik’in kendi AEEE Geri Dönüşüm tesislerinden çıkan atık bulaşık makinesi bileşenleri geri dönüştürülür ve Arçelik ürünlerinde tekrar kullanılarak üretim döngüsünü tamamlar.

Yaratılan değerle ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Ürünlerde PET şişelerinin kullanılması:

Atık Balık Ağlarının ve Tekstil Atıklarının Ürünlerde Kullanılması:

Fiber Yakalayıcı:

Organik Kompozitlerden Üretilen Ürünler

Koç Holding’in 2019 sonunda açıkladığı gibi “tek kullanımlık plastiklerin tüketimine 2020 yılı sonuna kadar son verme” taahhüdünü destekliyor, Arçelik olarak, bu taahhüdü yerine getirmek ve tedarikçilerimize sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 sonunda başlayan COVID-19 pandemisi nedeniyle bu hedef üzerinde yeniden çalışmaya başlayacağız. 

Arçelik Olarak İş Dünyası Plastik Girişimine (IPG) Katıldık

Plastik atık ve kirliliğe kaynağında çözüm getirilmesini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliğiyle 450’den fazla kuruluş Ekim 2018’de bir araya geldi. Yeni Plastik Ekonomisi Küresel Taahhüdü bu sürece, şirketleri, hükümetleri, STK’leri, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını, yatırımcıları ve plastik üretiminin %20’sini temsil eden diğer kurumları da dahil ederek plastik sorununa sistematik bir değişiklik getirmeyi amaçlıyor.

IPG, 2019’da Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kurulan bir işbirliğidir. Plastik üretimini ve tüketimini en aza indirmek için somut adımlar atmayı taahhüt etmeleri için plastik değer zincirinin tüm paydaşlarını bir araya getirir.

IPG’ye katılarak, Mart 2021 itibarıyla ürün üretiminde 2023 taahhütlerimizi

aşağıdaki doğrultuda belirledik: