Tedarikçi Yönetimi ve Sözleşmeler

Paylaş

Tedarikçi sözleşmelerinin imzalanması Arçelik ve tedarikçileri arasındaki iş birliğinin ön koşuludur. Tedarikçiler sözleşme koşullarına tam olarak uymakla yükümlüdür. Sözleşmeler ayrıca, iki taraf arasında uzun süreli iş birliğinin de taahhütüdür. Tedarikçi sözleşmeleri ticari konularının dışında, iş etiği, çevre ve kalite şartlarını da içerir.

 

Tedarikçilerimiz devreye alındıktan sonra kalite ve sevkiyat performansları yakından takip edilmekte ve performans sonuçları tedarikçi portalı aracılığıyla tedarikçilerle paylaşılmaktadır. Performans sonuçlarına göre, iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan denetimler, Arçelik bünyesinde denetçi eğitim almış çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Tedarikçilerimiz politika, sözleşme ve kalite şartlarını kendi tedarikçilerinde sorgulamakla yükümlüdür. Arçelik gerekirse alt tedarikçisinin şartlarını gözden geçiririr veya yerinde denetler.

Tedarikçilerimiz kraljik metoduna göre analiz edilip sınıflandırılmakta ve genel tedarikçi stratejimizin belirlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Kraljik metodolojisinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır; 

  • Tedarikçi yıllık satınalma maliyeti

  • Tedarikçi performansı (Kalite, Sevkiyat)

  • Tedarikçi bağımlılık seviyesi

  • Tedarikçinin, alternatiflerine göre fiyatı seviyesi

  • Tedarikçinin teknik ve yenilik uzmanlığı

  • Tedarikçinin tepki ve iş birliği hızı

Genel tedarikçi stratejisinin bir parçası olarak kritik tedarikçiyi; şirket operasyonlarımız üzerinde önemli bir etkisi olan toplam Satınalma hacmimizin %90’ını oluşturan yüksek cirolu tedarikçiler, kritik komponent tedarikçileri veya alternatifi olmayan tedarikçiler olarak tanımlamaktayız. Ayrıca tedarikçilerimizin yasal uygulamalar, çalışma koşulları, etik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili Arçelik’in beklentilerini içeren tedarikçi iş etiği kurallarına uygunluğunu değerlendirmekteyiz. Denetimler sonucunda açılan uygunsuzluklar için düzeltici aksiyonlar planlamaktayız ve bu planlarla ilgili alınan aksiyonları takip eden denetimlerde kontrol etmekteyiz. Ayrıca tedarikçileri*, iç değerlendirmemize dayanarak işlerinde ESG entegrasyonu açısından hangi düzeyde olduklarını anlamak için sağlanan verilere bakarak değerlendiririz.İkinci adım olarak, tedarikçilerin sosyal ve yönetim performanslarını izleyebilmek için etik denetimleri yürütmek üzere üçüncü taraf denetçilerle anlaşmış bulunmaktayız. Bu denetimler ve kendi değerlendirmemiz sonucunda; tedarikçilerin performansını yüksek, orta veya düşük riskli (kabul edilebilir, iyi ve mükemmel) olarak sınıflandırmaktayız.

* Toplam satınalma hacmimizin %90’ını oluşturan 400 tedarikçi