Tedarikçi Yönetimi ve Sözleşmeler

Paylaş

Tedarikçi sözleşmelerinin imzalanması Arçelik ve tedarikçileri arasındaki işbirliğinin ön koşuludur. Tedarikçiler sözleşme koşullarına tam olarak uymakla yükümlüdür. Sözleşmeler ayrıca, iki taraf arasında uzun süreli işbirlğinin de taahhütüdür. Tedarikçi sözleşmeleri ticari konularının dışında, iş etiği, çevre ve kalite şartlarını da içerir.

Tedarikçilerimiz devreye alındıktan sonra kalite ve sevkiyat performansları yakından takip edilmekte ve performans sonuçları tedarikçi portalı aracılığıyla tedarikçilerle paylaşılmaktadır. Performans sonuçlarına göre, iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan denetimler, Arçelik bünyesinde denetçi eğitim almış çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Tedarikçilerimiz politika, sözleşme ve kalite şartlarını kendi tedarikçilerinde sorgulamakla yükümlüdür. Arçelik gerekirse alt  tedarikçisinin şartlarını gözden geçiririr veya yerinde denetler.

Tedarikçilerimiz kraljik metoduna göre analiz edilerek sınıflandırılır ve tedarikçi stratejimizde belirlemede etkin rol oynar. Kraljik metonunda aşağıdaki kriterler dikkate alınır;

  • Tedarikçi yıllık satın alma maliyeti

  • Tedarikçi performansı (Kalite, Sevkiyat)

  • Tedarikçi bağımlılık seviyesi

  • Tedarikçinin, alternatiflerine göre fiyatı seviyesi

  • Tedarikçinin teknik ve yenilik uzmanlığı

  • Tedarikçinin tepki ve iş birliği hızı