İş Birlikleri

Birbirimizi desteklediğimizde daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Birlikte çalışmanın, birbirimize ilham vermenin ve birlikte harekete geçmenin herkes için daha parlak bir geleceğin kapılarını açacağını biliyoruz. Bunun için Arçelik olarak geliştirdiğimiz Geleceği İyileştiren Teknoloji yaklaşımımız kapsamında, stratejik işbirlikleri kurarak yarınları tasarlıyor ve tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz.

İyiliği tasarlamak için kurduğumuz sürdürülebilirlik odaklı kurumsal işbirliklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:

 Image

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), BM Küresel Amaçlarını desteklemek için harekete geçen ve UNGC’nin 10 temel ilkesini strateji ve operasyonlarınla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan şirketler için oluşturulmuş bir girişimdir. UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır.

 Image

World Business Council for Sustainable Development - WBCSD

WBCSD şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında ilerleyebilmeleri için araçlar ve uzmanlıklar edinmelerini, güçlü ortaklıklarla etkileşime geçmelerini ve karşılıklı öğrenmeyi destekleyen sürdürülebilir kalkınma odaklı bir network oluşumudur.