Tedarikçilerimizden kalite beklentilerimiz;

 • Performans arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

 • Malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, Arçelik A.Ş. beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

 • Sürekli iyileştirmeyi sağlayan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmalıdır. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performansını izlemeye yönelik faaliyet çıktılarını kapsamalıdır.

 • Bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki değişkenliği en aza indirecek şekilde planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve  gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

 

Aşağıdaki belgeler, tedarikçinin yukarıdaki beklentileri karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlamaktadır

 • İç ve dış tetkik sonuçları

 • Ürün kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler, performans sonuçları ve gözden geçirme kayıtları

 • Müşteri kalite ödülleri 

 • Müşteri geri besleme kayıtları (müşteri iade oranı, müşteri şikayetleri, vb.) 

 • Sahip olunan ürün standartları belgeleri (TSE, BEAB, VDE, DIN, vb.) 

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 45001, ISO/IEC 17025 vb. yönetim standartları sertifikalarına sahip olması 

 • Kalite maliyetinin sistematik bir yapı tarafından raporlanmakta ve yönetilmekte olması (Sistem, periyodik raporlar verebilmeli, hedeflere yön vermeli, yönetim kararlarında etki yaratmalı, iyileştirme projelerine kaynak olmalıdır.)

 • Kalite sisteminin uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak yetki ve sorumluluğa sahip bir yönetimin olması