Tedarikçi Çevre Şartları

Paylaş

Tedarikçilerimizin devreye alma sürecinin başından itibaren, tüm faaliyetlerinde Çevre Yönetim Sistemine uygunluk şartı aranmaktadır.

 

Tedarikçilerimiz için hazırladığımız Sorumlu Satın Alma Politikamız, tedarikçilerimizin etik ilkeleri ve hukuk kuralları dışında çevre ile ilgili şartları da içermektedir. Tüm tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde Arçelik Global Sorumlu Satınalma Politikası’na uyum şartı belirtilmiştir.   

Bu endekste, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesinin ilk adımı olan kapsamlı bir anket aracılığıyla tedarikçilerimizin Ekonomik, Çevresel ve Sosyal faaliyetlerinin performansı izlenmektedir.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesi’nin ikinci adımı olarak, çevre yasa ve yönetmeliklerine uygunluğu kontrol etmek, tedarikçilerimizin çevresel performansını desteklemek ve çevre faaliyetlerini yakından takip etmek için çevre konularını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan iş etiği denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Kalitatif kısımda aşağıdaki sorular sorulmaktadır. 

 • Sürdürülebilirlik raporlaması ve çevre/enerji performans KPI'larının takibi

 • Çevre politikası

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • Çevresel düzenlemelere uyum ve çevre cezaları

 • Arçelik Kimyasal Uygunluk Yönetimi Politikasına Uyum

 • Operasyonel eko verimlilik-ISO 14064 Standardına göre Kapsam 1-2 emisyonlarının üçüncü taraf doğrulaması

Tedarikçilerden topladığımız veriler aşağıdaki gibidir:

 • Doğrudan ve dolaylı Kapsam 1 ve 2 emisyonları

 • m3 cinsinden su çekimi: yüzey, kuyu suyu, şebeke suyu, tanker suyu ve yağmur suyu hasadı

 • Geri dönüştürülmüş atıksu, atıksu

 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ve ambalaj atıkları

 • Spesifik enerji tüketimi (TEP/ürün)

 • Satın alınan yeşil elektrik

 • Kullanılan yenilenebilir enerji

Bizimle çalışmak isteyen tedarikçilere, tedarikçi portalında yaptıkları başvuru esnasında öz değerlendirme yapılırken tedarikçinin Çevre Yönetim Sistemi sorgulanmaktadır ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası istenmektedir. Satınalma hacmimizin %90'ını oluşturan yaklaşık 400 tedarikçi için, 2023 yılına kadar ISO 14001 sertifikasına sahip olmayanlarla çalışmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

Atık üretimini azaltarak ve enerji verimliliğini artırarak çevresel etkimizi en aza indirmek için farklı sektörlerden tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Direkt malzeme ve OEM tedarikçilerimizden kapsam 1–2 sera gazı emisyonları, atık, su, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere çevresel verileri topluyoruz. Lojistik tedarikçilerini de veri toplama sürecine entegre etmeyi planlamaktayız. Ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Net-Zero şirket olma yolculuğumuzun bir parçası olarak tedarikçilerimizin çevresel hedefler belirlemelerine ve ilerlemeyi takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2021'de alınan çok sayıda aksiyon sayesinde lojistik emisyonlarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. 

Bitmiş ürün depolarından yurt içi depolara geçişte navlun oranları yükseltilerek 141 ton CO2e sera gazı salınımının önüne geçilmiştir. İşletmelerin yurt dışından temin ettiği malzemelerden kalan palet ve kartonlar kullanılarak 43 ton kağıt ve 184 ton palet karşılığında 1.435 ağacın kesilmesi önlenmiştir. Arçelik, 2021 yılında uluslararası deniz taşımacılığı operasyonlarında denizyolu kullanım oranını %89'a yükseltmiştir ve 2022 hedefini %90 olarak belirlemiştir. Bunun bir parçası olarak şirket, demiryolu taşımacılığına da öncelik vermektedir. 2022 yılında demiryolu kullanım oranının artırılması hedeflenmektedir. Depolardan Türkiye limanlarına yapılan taşımalarda karayolu kullanımına alternatif olarak demiryolu kullanılmaya başlanmıştır. Böylece yurt içi sevkiyatlarda maliyet avantajı sağlanmış ve düşük emisyonlu taşımacılık ile çevreye katkıda bulunulmuştur. 

Temel beklentimiz, müşterilerimize çevre dostu ürünler sunabilmek için tedarikçilerimizin Arçelik yasaklı/kısıtlı malzeme listesine uymasıdır. Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi gereklilikleri, tedarikçilerimizden beklediğimiz çevresel beklentilerimizin önemli bir parçasıdır.

Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi gerekliliklerini buradan indirebilirsiniz.

 

Arçelik Sorumlu Satınalma Politikası için buraya tıklayabilirsiniz.