Tedarikçilerimizin devreye alma sürecinin başından itibaren, tüm faaliyetlerinde Çevre Yönetim Sistemine uygunluk şartı aranmaktadır.

Tedarikçilerimiz için hazırladığımız  Sorumlu Satınalma Politikamız tedarikçilerimizin etik ilkeleri ve hukuk kuralları dışında çevre ile ilgili şartları da içermektedir. Tüm tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde Arçelik Global Sorumlu Satınalma Politikası’na uyum şartı belirtilmiştir.

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini yakından takip edebilmek amacıyla grup içi Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi hazırlanmıştır. Bu endekste, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesinin ilk adımı olan kapsamlı bir anket aracılığıyla tedarikçilerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin performansı izlenmektedir.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesinin ikinci adımı olarak; çevre yasa ve yönetmeliklerine uygunluğu kontrol etmek, tedarikçilerimizin çevresel performansını desteklemek ve çevre faaliyetlerini yakından takip etmek için çevre konularını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan iş etiği denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Atık üretimini azaltarak ve enerji verimliliğini artırarak çevresel etkimizi en aza indirmek için farklı sektörlerden tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Direkt malzeme ve OEM tedarikçilerimizden kapsam 1 –2 sera gazı emisyonları, atık, su, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere çevresel verileri topluyoruz.

2022 yılında da lojistik tedarikçilerimizle aynı altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettik. Net-Sıfır şirketi olma yolculuğumuzun bir parçası olarak tedarikçilerimizin çevresel hedefler belirlemelerine ve ilerlemeyi takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Detaylı bilgi için Arçelik Sürdürülebilirlik Raporları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Temel beklentimiz, müşterilerimize çevre dostu ürünler sunabilmek için tedarikçilerimizin Arçelik yasaklı/kısıtlı malzeme listesine uymasıdır. Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi gereklilikleri, tedarikçilerimizden beklediğimiz çevresel beklentilerimizin önemli bir parçasıdır.