İklim Değişikliğiyle Mücadele

İklim değişikliğinin etkileri tahmin edilenden daha hızlı ve ağır olarak hissediliyor. Son yıllarda sıcaklık rekorları kırılırken çevresel kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmak üzere. Her yıl doğal afetler daha sık ve yıkıcı olmaya başlıyor.

İklim Riski Stratejisi

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) imzacılarından biri olarak, çevre, sosyal, yönetişim (ÇSY) riskleri ve finansallar üzerinde etkileri izlemek, ölçmek ve yönetmemizi sağlayan entegre bir yaklaşıma sahibiz.

Yönetim Kurulu, Grubun ÇSY risk ve fırsat alanlarını yönetmede tüm sorumluluğa sahiptir. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından ÇSY ile ilgili riskler ve fırsatlar hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Sürdürülebilirlik, bir iş modeli olarak Grubun kurumsal stratejisine tamamen entegre olmuştur. Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığını yaptığı ve diğer Üst Düzey Yöneticilerin katılım sağladığı Sürdürülebilirlik Kurulu iklimle ilgili ve diğer ÇSY konularında risk ve fırsatları yönetmektedir.

2021 yılında, Yönetim Kurulu'nun dikkatine üç rapor hazırlanmıştır. Karbonsuzlaşma stratejisi ile ilgili yapılan veya yapılacak olan yatırımlar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (Carbon Border Adjustment Mechanism) olası uygulamasına ilişkin riskler, hem gönüllü hem de düzenlenmiş piyasalarda karbon fiyatlarındaki artış, Net-Sıfır yolunda karbonsuzlaşma stratejisi ile ilgili riskler, diğer çevresel/sosyal konulara yönelik yatırım ihtiyacı ile birlikte insan hakları ve çeşitlilik açısından yeniden yapılanma, kapsayıcılık konuları da rapor edilmektedir.

Arçelik, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi ekiplerinin ortak katkılarıyla güçlü ÇSY yönetim yapısına sahiptir. Ek olarak, Arçelik, iklim değişikliğinin uzun vadeli potansiyel etkilerini belirleyebilmek için fiziksel ve geçiş riskleri senaryo analizlerini üçüncü bir tarafa yaptırmıştır. Analizlerin çıktıları Kurumsal Risk Yönetim sistemi finansal riskler raporlama yapısına yerleştirilmiştir.

İklim ve diğer ÇSY konularıyla ile ilgili riskler ve fırsatlar için işimizin dayanıklı ve adapte edilebilir olduğundan emin olmak ve düşük karbonlu bir geleceğe ulaşabilmek için işimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz. TCFD’yi destekleyerek, iklim değişikliği ve bunun finansal etkilerinin işimiz ve operasyonlarımız üzerindeki bağını kuvvetlendirmek için çalışıyoruz.

Arçelik iklim risk stratejisi iki temelden oluşur: 

Onaylanmış Bilim temelli Hedefler:

Paris Anlaşmasının küresel ısınmayı “2°C’nin oldukça altında” tutma hedefiyle uyumlu sera gazı emisyonlarımızı azaltma hedefimiz Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. 2030 yılı itibariyle 2018 baz yılına göre, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %30 ve satılan ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarımızın %15 azaltacağız. 

Onaylanan hedeflerimize ek olarak, Arçelik küresel ısınmayı “1,5°C’nin altında” tutma senaryosuna uygun olarak hedeflerini güncellemiş ve Kapsam 1, 2 ve satılan ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarımını %50.4 azaltmayı taahhüt etmiştir. Arçelik revize ettiği ve SBTi tarafında onay aşamasında olan hedefini kamuoyu ile paylaşmıştır. 

Değer Zincirinde Net Sıfır Hedefi:

2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

TCFD Raporlaması ve Diğer ÇSY Bağlantılı Riskler ve Fırsatlar

 Image

Enerji Verimliliği

Etkin denetim mekanizmaları ile iyileştirme gerektiren alanları belirleyerek operasyonel enerji verimliliğini takip ediyor ve geliştiriyoruz.

 

 Image

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji üretimi ve satın alımı, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımının azaltılmasında önemli bir rol oynar.

 Image

Karbon Fiyatlandırması

Arçelik olarak 2010 yılından bu yana işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ve yatırımlarında, düşük karbon emisyonlu teknolojiye yapılan yatırımların etkisini ölçmek için kullanılan Implicit Carbon Price Modeli’ni kullanıyoruz 

 Image

Değer Zincirinde Sera Gazı Salımları  

İklim kriziyle mücadele stratejimiz doğrultusunda sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerimizi belirledik ve tüm paydaşlarımızın bu konudaki farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.