Tedarikçilerimizle Sürdürülebilirlik Yol Haritamız

Paylaş

Kurumsal sürdürülebilirlik yalnızca şirketimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin yönetilmesi değil, aynı zamanda tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetleriyle bir bütündür. Yol haritamız, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını arttırmak için bir kılavuzdur.

Tedarikçilerimiz için hazırladığımız Sorumlu Satın Alma Politikamız, tedarikçilerimizin iş yapış şekillerinin, Arçelik Global Etik İlkeleri ve hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak üzerine tasarlanmıştır. Tedarikçilerimizden tüm operasyonları dürüstlükle, insan haklarına saygılı ve çalışanlarınızın da çıkarlarını koruyarak yürütmelerini bekliyoruz.  

Çalışanlarınıza güvenli, onurlu ve saygılı çalışma koşulları yaratmanıza ve çevrenin korunmasına destek olmak için bağımsız kuruluşlar aracılığıyla ‘’İş Etiği Denetimlerini’’ gerçekleştiriyoruz.


Tüm tedarikçilerimizin çevre performanslarını arttırmak amacıyla çevre ve enerji yönetim sistemleri kurmalarını ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmelerini bekliyoruz.
 

  • 1 Ocak 2023 tarihine kadar ISO 14001 belgesi almayan tedarikçilerimizle çalışmayacağız.

  • Yıllık 1000 TEP üzerinde enerji tüketen ve Türkiye'de faaliyet gösteren tedarikçilerimiz için 1 Ocak 2024, global tedarikçilerimiz için ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar ISO 50001 belgesi almayan tedarikçilerimizle çalışmayacağız.

  • 1 Ocak 2023’e kadar 400 tedarikçiden ESG verileri toplanacak, izlenecek, kamuya açıklanacak ve tedarikçilerin kendi hedeflerini belirlemeye teşvik edilecek.

 

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini yakından izlemek için hazırlanmıştır. Tedarikçilerimizden, anket olarak gönderilen bu endeks sorularının tam ve doğru olarak şeffaf bir şekilde paylaşmalarını bekliyoruz.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi 

Arçelik Çatışma Mineralleri Politikamızın ana amacı, silahlı çatışmaları finanse eden veya zorla çalıştırmayla çıkartılan dört madenin (Kalay, tungsten, tantal ve altın)  ticaretini engellemektir. Burada en önemli unsur olan tedarikçilerimizin bu politikaya tam olarak uyum sağlamalarını bekliyoruz.

Arçelik Kullanımı Yasaklı ve Sınırlı Kimyasal Maddeler Şartnamesi,  ürüne yönelik kimyasallara ait uluslararası regülasyonları içerir ve üründe kullanılan kimyasalların olası zararlarına karşı güvenli kullanım şartlarını oluşturur. Tüm tedarikçilerimiz bu şartnameye uymalıdır.

Sürdürülebilirlik Politikamız ve hedeflerimiz gereği, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, çevre dostu ürünler, malzemeler ve hizmetler tedarik etmek üzere, satın alma süreçlerimizde belirlemiş olduğumuz tedarikçi şartları ve malzeme şartlarını yerine getiren tedarikçiler ile iş birliği yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Sürdürülebilirlik adına beraber yürüyeceğimiz bu uzun yolda işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

play-icon