Tedarikçilerimizle Sürdürülebilirlik Yol Haritamız

Paylaş

Tedarikçilerimizle sürdürülebilirlik yol haritamız nedir?

 

  • Kurumsal sürdürülebilirlik yalnızca şirketimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin yönetilmesi değil, aynı zamanda tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetleriyle bir bütündür. Yol haritamız, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını arttırmak için bir kılavuzdur.

  • Tedarikçilerimiz için hazırladığımız Sorumlu Satınalma Politikamız, tedarikçilerimizin iş yapış şekillerinin, Arçelik Global Etik İlkeleri ve hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak üzerine tasarlanmıştır. Tedarikçilerimizden tüm operasyonları dürüstlükle, insan haklarına saygılı ve çalışanlarınızın da çıkarlarını ve çevreyi koruyarak yürütmelerini bekliyoruz.

  • Çalışanlarınıza güvenli, onurlu ve saygılı çalışma koşulları yaratmanıza ve çevrenin korunmasına destek olmak için bağımsız kuruluşlar aracılığıyla “İş Etiği Denetimleri“ gerçekleştiriyoruz.

  • Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi, tedarikçilerimizin* sürdürülebilirlik faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla hazırlanmıştır. Tedarikçilerin anketteki sorulara doğru cevapları vermelerini bekliyoruz. Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesinin ikinci adımı olarak iş etiği denetimleri üçüncü taraf aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Denetimlerle ilgili daha fazla ayrıntıyı İş Etiği Denetimleri ve Raporlama sayfasında bulabilirsiniz.* Satınalma hacmimizin %90’ını oluşturan yaklaşık 400 tedarikçi.

  • Tüm tedarikçilerimizden çevresel performanslarını artırmak için çevre ve enerji yönetim sistemleri kurmalarını ve sürekli iyileştirme yapmalarını bekleriz.

  • Arçelik Çatışma Mineralleri Politikamızın ana amacı, silahlı çatışmaları finanse eden veya zorla çalıştırmayla çıkartılan dört madenin (kalay, tungsten, tantal ve altın) ticaretini engellemektir. Burada en önemli unsur olan tedarikçilerimizin bu politikaya tam olarak uyum sağlamalarını bekliyoruz. 

  

 2030’a kadar:

ISO 50001 sertifikası olmayan yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan
tedarikçilerle* çalışmayacağız.

 2025’e kadar:

ISO 50001 sertifikası olmayan yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan
tedarikçilerle* çalışmayacağız.

 2025’e kadar:

Tedarikçilerimizden kapsam 1-2 sera gazı emisyonları, enerji, su ve atık verilerini
toplayacağız, izleyeceğiz ve kamuya açıklayacağız. Ayrıca tedarikçilerimizi
kendi hedeflerini koymaları için teşvik edeceğiz.

 2024’e kadar:

Türkiye’de ISO 50001 sertifikası olmayan yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan tedarikçilerle* çalışmayacağız.

 2023’e kadar:

ISO 14001 sertifikası olmayan tedarikçilerle* çalışmayacağız.

 2023’e kadar:

Kritik tedarikçilerin Arçelik Çatışma Mineralleri Politikasına %100 uyumunu bekliyoruz.


* Satınalma hacmimizin %90’ını oluşturan yaklaşık 400 tedarikçi.

 

Sorumlu Satınalma Politikamız ve hedeflerimiz gereği, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, çevre dostu ürünler, malzemeler ve hizmetler tedarik etmek üzere, satın alma süreçlerimizde belirlemiş olduğumuz tedarikçi şartları ve malzeme şartlarını yerine getiren tedarikçiler ile iş birliği yapacağımızı taahhüt ederiz.  

 

Bu süreçte bir adım daha attık. Tedarik zincirimizle birlikte dönüşüm yapmak ve toplamda değer zincirindeki operasyonların etkisini en aza indirmek istiyoruz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin çevresel hedefler belirlemelerine, ilerlemelerini ölçmelerine ve etkilerini azaltmalarına yardımcı olmamız ve onlara rehberlik etmemiz önemlidir.

2021 Kasım ayında, tarafımızdan tedarikçilerimize sürdürülebilirlik stratejimizi, sürdürülebilirlik referanslarımızı ve Bilime Dayalı Hedeflerimizin yanı sıra 2030 çevresel hedeflerimizi açıklayan bir mektup (burada “Taahhüt Mektubu” olarak bahsedilecektir) gönderilmiştir.

Bu mektup, Arçelik CEO'su, CFO'su, Satınalma Direktörü, Temin Ürün Direktörü ve Kalite, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü tarafından imzalanmıştır. Tedarikçilerimizden Taahhüt Mektubunu imzalamalarını ve sera gazı emisyonları, su tüketimi, atık azaltma ve enerji verimliliği için kendi hedeflerini belirlemelerini istedik.

Tedarikçilerin de bu hedefleri web sitelerinde ve sürdürülebilirlik raporlarında halka açık bir şekilde paylaşmaları ve bizim yaptığımız gibi ilerlemeyi raporlamaları gerekmektedir. Bugüne kadar 183 tedarikçi Taahhüt Mektubu'nu imzalamıştır.

Taahhüt Mektubu’nu imzalayan tedarikçilerle hedef belirlemenin ne anlama geldiğini tartışmak ve kendi emisyon, atık, su ve enerji verimliliği hedeflerimizi belirleme konusundaki deneyimlerimizi paylaşmak için bir webinar düzenledik. 2023 yılı sonuna kadar, Taahhüt Mektubu'nu imzalayan 183 tedarikçinin uzun vadeli sera gazı emisyonu, su, enerji verimliliği ve atık azaltma hedefleri belirlemesini ve bu hedefleri web sitelerinde ve sürdürülebilirlik raporlarında halka açık olarak paylaşmalarını bekliyoruz.

Arçelik'in tedarikçilerinden gelen gereksinimlerine ve tedarikçilere yönelik belirlediği hedeflere yönelik entegrasyon düzeylerini artırmak amacıyla satınalma ekibimiz için bir webinar serisi de düzenledik.

2023 yılı sonuna kadar tüm satınalma ve lojistik çalışanlarına tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir değer yaratma konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz.