Atık Yönetimi

Atık sorunu, hızlı nüfus artışı ve giderek artan sanayileşme faaliyetleri sonucu dünyanın karşı karşıya olduğu önemli krizlerinden biri haline geldi.

 Image

Sıfıra Yakın Atık

Sıfıra yakın atık hedefimize ulaşabilmek için kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları azaltıyor, atık oluşmasını önlüyor, atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda daha etkin çalışmalar yapıyoruz.

 Image

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) Geri Dönüşümü

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında ürünleri doğaya geri kazandırmak, birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerini kurduk.

 Image

Ambalaj Yönetimi

Ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülmüş/geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz.