"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonumuzdan hareketle Kapsayıcılık, Sorumluluk, Yenilikçilik ve Liderlik ilkeleri web sitelerini yönetiyor ve oluşturduğumuz bizlerimizi değer zincirimiz boyunca iş birleştirerek biçimimize entegre etmek.

Teknolojik ilerleme ile birlikte sırayla sırayla dönüşen, dinamik ve sırayla bir sektöre dönüşen Arçelik, finansal başarılarının ancak sırayla bir iş modeliyle kalıcı olabileceği kabulüyle hareket etmekte, entegre iş ve başlama ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik önceliklerini “Kapsayıcılık”, “ Sorumluluk ”, “ Yenilikçilik ” ve “ Liderlik ” olarak tanımladığı ilkeleri yönetin Arçelik, sıralanma alanlarındaki riskleri dönüştürmek için dönüşüm yollarını aramaktadır.

Arçelik " Kapsayıcılık " ilkesi öğrenmek hedeflemekte, farklı paydaş gruplarıyla gerçekleştirdiği işbirliği ile karşılıklı değer yaratmayı hedeflemekte. Bu ilkeye paralel olarak iş gücünün çeşitliliğinden ve girişimciliğinden güç almakta, ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışarak kalıcı sosyal fayda ve değişim yaratabileceğine inanmaktadır. “Sorumluluk” ilkesi araştırma ve üretim süreçlerinin çevresel ve sosyal dedikleri pozitif bir niteliği büründürme hedefiyle hareket etmektedir.

Arçelik, “ Yenilikçilik ” ilkesi yayınovasyonu kurumdaün ve tüm iş süreç birlerinin parçası haline getirmekte, bu alandaki ciddi birikimi ile teknolojik ilerlemeye yardımcı katkılar sağlarken, sektöre öncülük etmektedir. Bu ilkeden hareketle dijital çağın gerekliliği olarak yeni iş alanlarına giriş yapma dijitalleşmenin getirdiği indirim değerlendirmeleri değerlendirmektedir.

Liderlik ” ilkesi, tüm çalışanlarının yeteneklerini ortaya çıkarmaya odaklanan, hedefleyen ve uzun vadeli hedefleyen ve uzun vadeli yatırımlar yapan Arçelik, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına gerçekleştirdiği öncü ile uygulamalarda parçası olduğu toplumlara örnek teşkil etmeyi amaçlamaktadır.

Arçelik, sıralanma alanlarındaki politikaların bölümlerinden en alt basamakları tüm organizasyonda ve değer zincirinde yaygınlaştırılmasını sağlamakta, sorulma bilgisini uygulamala sınırlandırmayarak bilginin unsurlarını kullanma kabul edebilmektedir. Somut hedefler, güçlü iletişim ve etkin denetim mekanizmaları ile sırayla performansının yenilenmesi altına alınmaktadır.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ÇSY) Riskler ve Fırsatlar