Global İş Etiği İlkeleri

Paylaş
Global İş Etiği İlkeleri
Global İş Etiği İlkeleri Operasyonları Politikası
Global İhbar Bildirim Politikası
Global Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Global Hediye ve Ağırlama Politikası
Global Rekabet Hukuku Politikası
Global Bağış ve Sponsorluk Politikası
Global Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Politikası
Global Veri Gizliliği Politikası
Global Bilgilerin Korunması ve Saklanması Politikası
Global Sorumlu Satınalma Politikası
Global Çevre Politikası
Global Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası
Global İnsan Hakları Politikası
Global Ayrımcılığı Ve Tacizi Önleme Politikası
Arçelik Pazarlama A.Ş Yetkili Servis Politikası

İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak; şirketimiz bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir.

 

İstihdam politikamızla başlayan bu yaklaşım, doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır. İnsan ve çalışan haklarına saygı ilkeleri tüm insan kaynakları süreçlerimizin merkezinde yer alır.  Bu doğrultuda çalışanlarımıza ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı sunuyor, ücretlendirme ve yan haklar hususlarında liyakati esas alan uygulamalar gerçekleştiriyor, çalışanlarımızın sendikal örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını gözetiyoruz.

 

Tüm değer zincirinde eşit haklar sunmak ve ayrımcılık yapmamak konusunda tüm kanun ve kurallara uyacağımızı taahhüt eder, iş ortamında ayrımcılıktan uzak tutacak şekilde çalışılmasını sağlar ve “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmamayı” iş mevzuatı ve bu çerçevede oluşturulmuş politikalar ile güvence altına alırız. Şirketimizde uygulanmakta olan bu politikaların tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımızın ilişkilerinde de yaşatılması konusunda hassasiyet gösteririz. Bunlarla birlikte toplu ve/veya bireysel işten çıkarmalar ya da görev değişiklikleri olması durumunda, faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan iş mevzuatı ve toplu sözleşmelerde belirtilen ihbar süresi hükümleri uygulanmakta olup, bu yaklaşımımızın tüm değer zincirimizde de benimsenmesini önemseriz. 

 

2019 yılında Global İş Etiği İlkelerimizi her geçen gün daha da büyüyen ve genişleyen yapımıza uyumlu hale getirmek amacıyla  güncelleyip, “Hepimiz için Yenilendi” mottosuyla yayımladık. İşimizi yaparken nasıl davranmamız, nelere dikkat etmemiz ve hangi davranışlardan kaçınmamız gerektiğini anlatan güncel Global İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili Politikalarını; Türkiye, Güney Afrika, Tayland, Avrupa ülkelerinde uygulamaya başladık ve 2020 yılında 18 farklı dilde iletişimini yaparak faaliyette bulunduğumuz tüm ülkelerde yaygınlaştırdık. Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızdan bu kuralları benimsemelerini ve bunlara uygun davranmalarını bekliyoruz. Organizasyondaki liderlerimiz örnek davranışlar sergileyerek çalışanlarımıza öncülük etmekten ve iş kararlarını Global İş Etiği İlkeleri  ve ilgili Politikalarına uygun olarak vermekten sorumludurlar. Yeniden düzenlenen Global Etik Komite’ye üst yönetimin yaklaşımının etik kültür ile doğrudan ilişkili olduğunu yansıtan şekilde CEO’muz liderlik etmektedir.

 

Global İş Etiği İlkeleri çerçevesi ile tam uyum sağlamak için Arçelik olarak tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde  yüz yüze ve online olmak üzere kapsamlı eğitim programları oluşturduk. Eğitimler, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi de kapsayacak şekilde Global İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalarını, bunu yanında  ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin önlenmesini de içerir. 2020'de global olarak toplam çalışan sayımızın %28,3’üne denk gelen  8500'den fazla çalışanımıza uzaktan erişimle canlı yayın formatında eğitim verdik. Bununla birlikte üst yönetimimiz için eğitimlerimizi birebir seanslarla gerçekleştirdik.

 

Yenilenen Global İş Etiği İlkelerimiz ve ilgili Politikaları ile uyumlu olmayan eylemler hakkında Hukuk ve Uyum Direktörlüğü’nü bilgilendirmek üzere üretim ülkelerimiz için Etik Telefon Hattı, ve diğer ülkelerimiz için e posta ve web sitesi tabanlı Etik Hat üzerinden bildirim yapılabilecek mekanizmalar hayata geçirdik. Arçelik olarak tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt ediyoruz.

 

Global İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalarımıza aykırı şüpheli davranış veya Global İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalarımızın ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:

 

Web: www.ethicsline.net 

E-posta: arcelikas@ethicsline.net 

Telefon:

Bangladeş 

09610-998483

Güney Afrika 

  0-800-995-840

Romanya 

  0800 360 146

Tayland 

  085-980-2086

Çin

400-120-8539

Pakistan

  00800-90-033-040

Rusya

  8-800-301-37-64

Türkiye 

  0850 281 61 18

 

Güncellenen İş Etiği İlkelerimiz ile Arçelik; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenmiş ilkelere uyumlu olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde bu ilkelerin kabul edilip edilmemesinden bağımsız şekilde, hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

 

2012 bu yana Arçelik Etik Komite tarafından ele alınan vakalara ilişkin durum durumunu göstermektedir.

 

Yıl

Vaka Sayısı 

Vakalara Karışan Kişi Sayısı

Alınan Karar Sayısı

2019

3

4 Çalışan

3 Karar

2018

5

15 Çalışan

5 Karar

2017

1

1 Çalışan

1 Karar

2016

2

7 Çalışan

2 Karar

2015

2

2 Çalışan

2 Karar

2014

3

5 Çalışan

3 Karar

2013

4

9 Çalışan

4 Karar

2012

3

7 Çalışan

3 Karar