Temin Ürün

Tedarikçi Gereksinimleri

Paylaş

Arçelik A.Ş., dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, ürünün hayat çevrimi boyunca (ürünün tasarımından yok edilmesine kadar geçen tüm süreçte) oluşturulan tüm düzenlemelere uymaktadır. Bu yönde var olan yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uymakta ve bu yaklaşımını beyan ettiği çevre politikası ile taahhüt etmektedir.

Arçelik A.Ş.’nin çevre ile ilgili bu yaklaşımının hayata geçirilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dahil edilmesi ile sağlanabilmektedir.

Çevre dostu ürünlerin müşteriye sunulması amacı ile tedarikçilerimizin Arçelik yasaklı / kısıtlı kullanım gerektiren maddeler listesine uyması temel beklentimizdir. AB REACH tüzüğü gereklilikleri de tedarikçilerimizden çevresel beklentilerimizin önemli bir parçasıdır.