İş Etiği Denetimleri & Raporlama

Paylaş

Politika kapsamında, tedarikçilerimize yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Denetimler kapsamında, tedarikçilerimizin yasal uygulamalar, çalışma koşulları, etik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği, çevre alanlarında Arçelik A.Ş.’nin beklentilerini içeren tedarikçi iş etiği kurallarına uygunluğunu denetliyoruz.

Denetlemeler sonuncunda ortaya çıkan uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetler planlıyor ve takip eden denetimlerde bu planlara ilişkin alınan aksiyonları kontrol ediyoruz. Arçelik A.Ş. yasalara aykırı şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilmekte veya tedarikçi ile işbirliğini sonlandırabilmektedir. Denetimler kapsamında, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma, ayrımcılık, rüşvet ve taciz vakaları tespit edilmesi durumunda söz konusu tedarikçi ile işbirliği kesilmektedir. Arçelik A.Ş.’de yeni devreye alınan tedarikçilerin tamamı Kalite, Çevre ve İş Etiği başlıklarında öz değerlendirmeler yapmaktadır.

2020 yılında toplam 36 tedarikçi, bağımsız bir denetim kuruluşu vasıtasıyla iş etiği ve çalışma güvenliği alanlarında denetlenmiştir. Denetimler sonucunda toplam 476 iyileştirmeye açık alan tespit edilmiştir. Ayrıca bir önceki dönemdeki bulgular dikkate alınarak 13 tedarikçimize takip denetimi yapılmış, bu tedarikçilerimizin uygunsuzlukların %44’ünün iyileştirildiği görülmüştür. 2020 yılında denetim sayısını daha fazla arttırma hedefimiz olmasına karşılık pandemiden dolayı aksamalar yaşanmıştır.

Denetim yapılacak tedarikçiler aşağıdaki Risk ve Fırsat analizine göre belirlenir ve denetim sonuçları ve sürdürülebilirlik endeks sonuçlarına göre tedarikçiye tekrar denetim yapılabilir. Kritik tedarikçilere denetim sonucuna bakılmaksızın 3 yılda bir denetim yapılır.

 Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimlerde tedarikçiler aşağıdaki başlıklarda denetlenir:

 • Çocuk İşçi

 • Ayrımcılık

 • Zorla çalıştırma

 • Çevre

 • Sendika Kurma Özgürlüğü

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Etiği Politikası ve Yönetim Sistemleri

 • Ücretler ve Yan Faydalar

 • Çalışma Saatleri

Denetim sonucunda aşağıdaki uygunsuzlukların en az bir tanesinin çıkması durumunda tedarikçi ile iş birliğine son verilir:

 • Çocuk işçi çalıştırma

 • Zorla çalıştırma

 • Taciz vakası

 • Rüşvet vakası

 • Ayrımcılık


Denetim sonuçları Değer Zinciri Yönetim Kurulu tarafından yılda bir gözden geçirilir. Denetim sonucunda yukarıda belirtilen bulgular dışındaki uygunsuzluklar için dokümantasyon kontrolü veya takip denetim yapılması yapılmasına karar verilebilir. Takip denetiminde iyileşme görülmediği takdirde tedarikçi ile iş birliğine son verilir.