İş Etiği Denetimleri & Raporlama

Paylaş

Etik Kurallarımız ve Global Sorumlu Satın Alma Politikamız kapsamında tedarikçilerimiz için denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Denetimler, tedarikçilerimizin insan hakları ve çevre yasalarına uyum da dahil olmak üzere Arçelik'in beklentilerine uyup uymadığını kontrol eder.

 

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Analizinin ilk adımı, çevresel, sosyal ve yönetim konularında nitel ve nicel soruları içeren ankete dayanırken; tedarikçilerimiz iş etiği denetimleri sırasında insan hakları ve çevre yasalarına uyum gibi alanlarda Arçelik'in beklentilerine uyup uymadıkları denetlenmektedir. 

Kapsam dışında kalan tedarikçiler, belirli sektörlere bağlı olarak sadece iş etiği denetimlerine tabi tutulur. Değerlendirilecek mevcut tedarikçilerin belirlenmesine ek olarak; yeni devreye alınan tüm tedarikçilerin kalite, çevre ve iş etiği konularında kendilerini değerlendirebilmeleri için denetimleri yapmalarını şart koşuyoruz. (aşağıda da belirtilmektedir) 

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimlerde tedarikçiler aşağıdaki başlıklarda denetlenir: ·     

 • Çocuk İşçi

 • Ayrımcılık

 • Zorla çalıştırma

 • Çevre

 • Sendika Kurma Özgürlüğü

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yönetim Sistemleri

 • Sürekli iş

 • Ücretler ve Yan Faydalar

 • Çalışma Saatleri

Denetim sonucunda aşağıdaki uygunsuzlukların en az bir tanesinin çıkması durumunda tedarikçi ile iş birliğine son verilir:

 • Çocuk işçi çalıştırma

 • Zorla çalıştırma

 • Taciz vakası

 • Rüşvet vakası

 • Ayrımcılık

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ve bu iş etiği denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici aksiyonlar planlıyoruz. Her iki değerlendirme sonrasında da gerekli aksiyonların alınıp alınmadığını kontrol ediyoruz. Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi Değerlendirmesi ve Etik Denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmasına bağlı olarak tedarikçinin sürdürülebilirlik risk seviyeleri revize edilmektedir.

Bu denetimlerde Arçelik Global Sorumlu Satınalma Politikası’na tam olarak uyulmasını şart koşuyor ve çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma, ayrımcılık, rüşvet veya yolsuzluk vakalarının tespit edilmesi durumunda ilgili tedarikçi ile sözleşmemizi feshediyoruz.

Her yıl satın alma hacminin %90'ına tekabül eden tedarikçilerin yukarıda anlatıldığı şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, kritik tedarikçi sayısı yıllık olarak belirlenmektedir. Düzeltici aksiyon planı hazırlandıktan sonra maksimum 12 ay içerisinde kritik tedarikçilerin gelişimi Arçelik Satınalma Direktörlüğü ve Temin Ürün Direktörlüğü tarafından yakından takip edilmektedir.

Yıllık kritik tedarikçi belirleme sürecinde bir tedarikçi kritik olarak belirlendikten sonra tedarikçi en az üç yılda bir denetlenir. Yukarıda belirtilen kapsamların dışında kalan tedarikçiler belirli sektörlere göre sadece iş etiği denetimlerine tabi tutulur. Değerlendirilecek mevcut tedarikçilerin belirlenmesine ek olarak, yeni devreye alınan tüm tedarikçilerin kalite, çevre ve iş etiği konularında kendilerini değerlendirebilmeleri için denetimleri yapmalarını şart koşuyoruz.

Paydaşlarımız, şüpheli davranışlar veya tedarikçi iş etiği ihlalleri hakkında da www.ethicsline.net  web sitemiz veya Global Sorumlu Satın Alma Politikamızda verilen telefon numaralarımız aracılığıyla bizi bilgilendirebilirler. Arçelik, şüpheli davranış ve ihlallere ilişkin tüm bildirimleri gizli tutmayı taahhüt eder, bu bildirimleri yapanları korur ve misillemeye müsamaha göstermez.

Arçelik'in tüm değer zincirindeki operasyon ağıyla ilgili olduğu düşünülen belirgin insan hakları sorunlarının tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılması, mevcut ve olası olumsuz etkileri hakkında daha fazla bilgi için Human Rights Due Diligence Process’i inceleyebilirsiniz.

Anket sonuçları ve üçüncü taraf denetimlerine göre 24 tedarikçi yüksek riskli tedarikçi olarak derecelendirilmiştir. Toplam 1.249 iyileştirmeye açık alan belirlenmiştir. Ayrıca bir önceki döneme ait bulgular da dikkate alınmıştır. Denetim bulguları sonucunda, üçüncü taraf denetçiler tarafından 19 adet takip denetimi gerçekleştirilmiş ve uygunsuzlukların toplamda %41'inde iyileştirme sağlanmıştır. Bu denetimler sırasında çocuk işçilik, zorla çalıştırma, ayrımcılık, rüşvet veya yolsuzluk vakası tespit edilmemiştir ve 2021'de herhangi bir sözleşme sonlandırılmamıştır.