Global İş Etiği İlkelerimiz ve  Arçelik Global Sorumlu Satın Alma Politikamız kapsamında tedarikçilerimiz için denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Denetimler, tedarikçilerimizin insan hakları ve çevre yasalarına uyum da dahil olmak üzere Arçelik'in beklentilerine uyup uymadığını kontrol etmektedir.

ÇSY konularını kapsayan detaylı bir denetim, Business Social Compliance Initiative (“BSCI”), the Suppliers Ethical Data Exchange (“SEDEX”) ve Responsible Business Alliance (“RBA”) ile uyumlu olup, ilgili sertifikalara sahip üçüncü taraf bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Bu kapsamda tedarikçilerimizin, Arçelik’in; yasal uygulamalara, çalışma koşullarına, etik kurallara, iş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye ilişkin beklentilerini içeren Arçelik Global Sorumlu Satın Alma Politikasına uyumu değerlendirilmektedir.

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimlerde tedarikçiler aşağıdaki başlıklarda denetlenir:   

 • Çocuk İşçi

 • Ayrımcılık

 • Zorla çalıştırma

 • Çevre

 • Sendika Kurma Özgürlüğü

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Etiği Politikası ve Yönetim Sistemleri

 • Ücretler ve Yan Faydalar

 • Çalışma Saatleri

Denetim sonucunda aşağıdaki uygunsuzlukların en az bir tanesinin çıkması durumunda tedarikçi ile iş birliğine son verilir:

 • Çocuk işçi çalıştırma

 • Zorla çalıştırma

 • Taciz vakası

 • Rüşvet vakası

 • Ayrımcılık

Tedarikçinin Arçelik'in kendi denetim süreci dışında üçüncü bir tarafça denetlenmesi durumunda bağımsız bir kuruluştan son iki yıl içinde alınmış güncel iş etiği denetim raporu kabul edilir. Raporun formatının Arçelik tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu durumda ilgili tedarikçiye o yıl içerisinde denetim planı yapılmamaktadır.

Tedarikçi değerlendirme sonuçları için Arçelik Sürdürülebilirlik Raporları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Tedarikçi ÇSY Programının bir parçası olan Tedarikçi İş Etiği hakkında daha fazla bilgi için Program sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu denetimlerde Arçelik Global Sorumlu Satın Alma Politikasına tam uyum sağlanmasını şart koşuyoruz. Ayrıca İnsan Hakları Durum Tespiti Süreci, Arçelik'in tüm değer zincirindeki operasyon ağıyla ilgili olduğu düşünülen belirgin insan hakları sorunlarının mevcut ve potansiyel olumsuz etkilerinin tanımlanmasını, önlenmesini ve azaltılmasını içermektedir.