İş Etiği Denetimleri & Raporlama

Paylaş

2018 yılında 13’ü Türkiye’de 6’sı uluslararası operasyonlarda olmak üzere 19 tedarikçi bağımsız bir denetim kuruluşu vasıtasıyla iş etiği ve çalışma güvenliği alanlarında denetlenmiştir. Denetimler sonucunda toplam 224 iyileştirmeye açık alan tespit edilmiştir. 2018 yılında takip denetimleri tamamlanan firmalarda uyumsuzlukların %60’ının tamamlandığı görülmüştür. 2019 yılında yaklaşık 30 tedarikçiye denetim planlanmaktadır.

 Yeni devreye alınan firmaların %100'u Kalite, Çevre ve iş Etiği öz değerlendirilmeleri yapılmaktadır; 2018 yılında toplam 91 firma devreye alınmıştır. Aynı zamanda mevcut firmalarımızın kalite denetiminde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Etiği konuları da değerlendirilmektedir; 2018 yılında 157 tedarikçiye kalite denetimi gerçekleştirilmiştir, bu da toplamda tedarikçi sayımızın %9’unu teşkil etmektedir. Raporlama döneminde iş etiği değerlendirmesinden geçen tedarikçi sayısı toplam 279 olup bu da toplam tedarikçimize oranı %16’dır.