Genel Kurullara ilişkin dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

16.03.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

23.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

23.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

19.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

26.06.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

19.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

23.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

26.12.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

 25.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı  

23.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 

 

 

Genel Kurul Dokümanları

Genel Kurul İç Yönergesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları 

Vekaletname Örneği 

Sermaye Artışı İzahname ve Sirküleri