Image

Çevre Yönetimi

Arçelik, iklim kriziyle mücadele konusundaki kararlılığı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, yeni nesil süreçler sayesinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indirmeye ve değer zincirinin tüm aşamalarını etkin bir biçimde yöneterek çevresel ayak izini azaltmaya çalışır. 

 Image

Üyelikler

Arçelik, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) üyesidir. Arçelik ayrıca, Verimlilik İçin Birlik (U4E) projesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programıyla (UNEP) işbirliği içindedir.

 Image

Enerji Verimliliği Yasaları ve Düzenlemeleri

Arçelik, ürünlerinde enerji verimliliğine öncelik verir ve enerji etiketinde gösterilen en yüksek verimli enerji sınıfından daha da verimli olan ürünler üretir.

 Image

Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması

Arçelik’in Ürünle İlgili Kimyasalların Merkezi Yönetimi prosedürü, ulusal ve AB Yönetmeliklerine ve yasaklı ve/veya kısıtlanmış kimyasallarla ilgili diğer gereklilikleri sağlar. Ürünlerde kullanılan kimyasalların yönetimi, üretimin ana ögelerinden biri olduğundan, tüm üretimimiz, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (AEEE) Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması (RoHS), Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) gibi yasal düzenlemelere uygundur.

 Image

Geri Dönüşüm

Arçelik, Yeşil Şirket olma stratejisini gözler önüne serebilmek için faaliyetlerini “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” çerçevesinde ve sürdürülebilirlik ilkelerini göz önüne alarak yürütür.

 Image

Özel Yaşam Döngüsü Yaklaşımı

(Ürün Etkileri)

Arçelik, çevreyi koruma konusundaki kararlılığı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, yeni nesil süreçler sayesinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indirmeye ve değer zincirinin tüm aşamalarını etkin bir biçimde yöneterek çevresel ayak izini azaltmaya çalışır.

 Image

Çevre Eğitimi

Çalışanlarımıza ve stajyerlerimize verilen oryantasyon eğitimlerinde, enerji, salım ve çevresel yönetim gibi konularda da bilgi aktarılır.

 Image

Satın Alma

Satın alma faaliyetleri için sürdürülebilir yaşam ilkesi çerçevesinde oluşturulan çevre kriterleri, tedarikçilere ve satın alınan malzemelere göre belirlenir ve tedarikçilerin bu kriterlere uygunluğu kontrol edilir.

 Image

Tüketici Hizmetleri

Tüketici Hizmetleri kapsamında ürünler, yetkili satıcının ürünü satışından tüketicinin kullanım noktasında kurulumlarına kadarki tüm süreç boyunca Merkezi Dağıtım Sistemiyle takip edilir. Araç takip sistemi desteğiyle ideal sayıda araç kullanılarak sera gazı salımları azaltıldı.