Arçelik Sürdürülebilirlikte Bir Lider

Dayanıklılığımız, daha iyi bir geleceğe olan bağlılığımızdan geliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemeye ve sürdürülebilir iş modelimizin çerçevesini oluşturan “Geleceği İyileştiren Teknoloji”yi üç amaçla uygulamaya devam ediyoruz: ayak izimizi azaltmak, yerel toplulukları desteklemek ve rekabet gücümüzü geliştirmek. İddialı 2030 hedeflerimizle, inovasyon ve pozitif etki yaratma gayesiyle gezegenimize yardım etmeye kararlıyız.

Net Sıfır Hedefi

2050 yılına kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon elde etmeyi taahhüt ediyoruz. Kapsam 1-2 ve Kapsam 3 emisyonlarımızı tüm değer zincirini kapsayacak şekilde azaltacağız.

Yeşil Finansman

Yeşil finansman metodolojimiz sayesinde, güçlü emisyon azaltma hedeflerimize ulaşmayı ve Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine uyum sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Hikayemiz

Sürdürülebilirlik gündemimiz kapsamında geleceğin, çevrenin, işimizin ve insanların ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bugün sahip olduğumuz alışkanlıkların, davranış modellerinin, mevcut düşünme biçimlerinin, bugün imkânsız bulunanların ötesine geçmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporlarımızda başarılarımızı, vizyonumuzu, hedeflerimizi ve stratejimizi iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızla gururla paylaşıyoruz. 2019 yılında “Bu Bir Rapor Değil İş Modelidir” demiştik, 2020 yılında ise “Birlikte Hareket Edelim” çağrısında bulunmuş ve geçtiğimiz yıl “Değişime Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” diyerek paydaşlarımıza olumlu etki yaratma örneklerini paylaşmıştık. Bu yıl sürdürülebilirlik yolculuğumuzun 15. yılını kutlamak için, günlük hayatı iyileştirme taahhüdümüzü vurgulayan“Her Evde Sürdürülebilir Yaşamlara İlham Vermek” amacımız altında hikayemizi anlatmaya devam ettik.

Stratejik Yaklaşım: Gelecek İçin Teknoloji

Gezegenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı teknolojiler yaratma tutkumuzu gösteren 'Gelecek İçin Teknoloji' stratejimiz doğrultusunda önceliklerimizi belirliyoruz.

 

 

Sektör Liderliği

Amaca dayalı iş modelimiz ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız global platformlarda da tanınıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

#HerEveİlham