Gezegen İçin Teknoloji
2022 İlerlemesi

Yaşamsal varlıkları korumak için çevresel ayak izimizi küçültüyoruz

Bilim Temelli Hedeflerimiz

“2 derecenin çok altında tutma” senaryosu ile uyumlu olarak belirlenen ve onaylanan Bilim Temelli Hedefleri (SBT'leri) kapsamında Arçelik 2030 yılına kadar, 2018 yılını baz aldığı Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını %30 oranında ve satılan ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını %15 oranında azaltmayı taahhüt etti.

Arçelik ayrıca, Bilim Temelli Hedefler Net Sıfır Standardı doğrultusunda 2050 yılı itibarıyla Net Sıfır Şirket olma yolunda Bilim Temelli Hedefler Girişimine taahhütte bulunmuştur. Bu, Arçelik'in 1,5 derecelik senaryo doğrultusunda yakın ve uzun vadeli Bilim Temelli Hedeflerini daha da iddialı belirleyeceği anlamına gelmektedir. Yeni baz yıl hedefini 2022 olarak revize ederek Arçelik, hedef kapsamını tüm ortak girişimler ile MDA (büyük beyaz eşya) ürün gruplarını içerecek şekilde genişletecektir. Arçelik Net Sıfır Hedefini 2024 Mart ayı itibarıyla Bilim Temelli Hedefler Girişimine onaya sunacaktır.

Öne Çıkan Gelişmeler

2022 yılında:

  • Enerji Verimliliği Projeleri ile 7.525 ton CO2e emisyonu önledik 94.324 GJ enerji tasarrufu sağladık.

  • Küresel üretim operasyonlarımızda %65 yeşil elektrik kullandık.

  • 176.984 m³ su tasarrufu yaptık.

  • Ürün ambalajları için dünya genelinde 34.790 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak yaklaşık 591.433 yeni ağacı kesilmekten kurtardık.

  • Toplam 13.207 ton geri dönüştürülmüş plastik ve 7 ton biyokompozit plastik kullanıldı.

  • 8.83 ton geri dönüştürülmüş balık ağı ve 218 ton endüstriyel iplik ağı fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinelerinin plastik parçalarında kullanıldı.

  • AEEE geri dönüşüm tesislerimizde 2014'ten bu yana yaklaşık 1,65 milyon AEEE birimini geri dönüştürdük.

  • AEEE geri dönüşüm tesislerinden elde edilen yaklaşık 2154 bulaşık makinesi sepetinin geri dönüşümü ile bulaşık makinelerinin fan parçaları üretildi.

  • Toplam cironun %51.4’ü enerji verimli ürünlerden elde edildi.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022