Yenilikçi dünya vatandaşı olmak

Paydaşlarımızla birlikte işimizi dönüştürüyor ve geleceği inşa ediyoruz.

 

Öne Çıkan Gelişmeler

2022 yılında:

  • Etik hattı aracılığıyla 137 vaka bildirildi. Tüm vakalar kapatıldı ve bildirilen vakalara ilişkin devam eden bir soruşturma bulunmamakta.

  • Yapmış olduğumuz çalışan bağlılığı anketimizin küresel katılım oranı %88, çalışan bağlılık oranı ise %69 olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlar, kadın çalışanlarımızın küresel olarak %69, erkek çalışanlarımızın da %69 oranında bağlılık hissettiğini göstermektedir. Bu ankette, katılımcıların %29,4'ü yüksek bağlılığa sahip çalışanlardır.

  • Toplam ar-ge harcamamız yaklaşık 90.243 milyon Euro olarak gerçekleşti.

  • Koç Holding Bayi Memnuniyeti Anketi’ne bayilerin %67’si katıldı. Anketi yanıtlayan müşterilerimizden aldığımız ortalama müşteri memnuniyeti puanı ise 87/100 olarak tespit edildi.

  • Arçelik Global Marka Bağlılığı Endeksi’nde 77,1 puan almıştır.

  • Toplamda 237 farklı kritik tedarikçi, Sürdürülebilir Tedarikçi Endeksi kullanılarak değerlendirildi.

  • 159 tedarikçi, üçüncü taraf iş birliğiyle yapılan Arçelik değerlendirmesi kapsamında incelendi, bu da hedefimizin %33’üne ulaşmamızı sağladı.

  • 173 imzacı tedarikçimizin uzun vadeli sera gazı emisyonu, su, enerji verimliliği ve atık azaltma hedeflerini belirlemiş ve bu hedefleri web sitelerinde ve sürdürülebilirlik raporlarında kamuoyuna açıklamış olmasını hedefliyoruz.

  • Whirlpool’un Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyemize katmak üzere anlaşma imzaladık.

 

 

 

Sürdürülebilirlik Raporu 2022