Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE)
Geri Dönüşümü

Paylaş

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında 2014’te Eskişehir’de ve Bolu’da Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) geri dönüşüm tesislerini kurduk ve 2014'ten bu yana yaklaşık 1,3 milyon AEEE geri dönüştürüldü.


Eskişehir’de buzdolaplarını, Bolu’da da diğer beyaz eşyaları ve küçük ev aletlerini geri dönüştürerek, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indirdik. Faaliyetleriyle bu alanda öncü olan Arçelik, aynı zamanda sektöründe bu tür bir tesisi inşa edip işleten tek şirkettir.

Eskişehir’deki fabrikamız, Türkiye’de eski buzdolaplarında kullanılan, ozon tabakasını incelten kloroflorokarbon (CFC) gazlarının kapalı bir sistemde toplandığı ilk geri dönüşüm tesisidir. Geri dönüştürülmüş AEEE’lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi malzemeler, kaynak verimliliği politikasına uygun olarak ekonomiye geri kazandırılır. Diğer kategorilerde toplanan AEEE’ler, çevre izinleri ve ruhsatları olan anlaşmalı geri dönüşüm tesislerimize gönderilir.

AEEE Geri Dönüşüm Tesislerimizden Çıkan Malzemelerin Dağılımı

Metal

%41

Plastik

%35

Cam

%4

Diğer

%20

 

2014’te “Doğaya Dönüş Başlasın” sloganıyla yola çıkan Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm hareketini başlattık. Bu kampanyayla müşterilerimizin eski ürünlerini, markalarına bakmaksızın daha yeni, daha verimli Arçelik ürünleriyle değiştiriyor, geniş yetkili satıcı ve servis mağazaları ağımızla topladığımız AEEE’leri ekonomiye geri kazandırıyoruz. 

  • Geri dönüşüm tesislerimizde 2014’ten bu yana yaklaşık 1,3 milyon AEEE geri dönüştürüldü. Arçelik, 2014 ve 2020 yılları arasında
    çok enerji tüketen eski ürünleri yeni enerji tasarruflu ürünlerle değiştirerek Türkiye’deki yaklaşık 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine denk olan toplam 326 GWh enerji tasarrufu sağladı. Bu miktar 2,5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğerdir.

  • Enerji tasarrufu, atık ürünlerin geri dönüşümüyle yaklaşık 160.000 ton CO2 salımını önlediğimiz anlamına da geliyor.

  • Eski teknoloji ürünlerimizi çevre dostu ürünlerle değiştirerek yaklaşık 6,5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Bu miktar, Türkiye’de yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşittir.

  • Basel Konvansiyonuna taraf ülkelerin imzaladığı Tehlikeli Atık İhracatının Yasaklanması Anlaşmasına uyar ve her ülkede AEEE’lerin sorumlu geri dönüşümünü gerçekleştiririz.