Sıfıra Yakın Atık

Paylaş

Sıfıra yakın atık hedefimize ulaşabilmek için kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları azaltıyor, atık oluşmasını önlüyor, atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda daha etkin çalışmalar yapıyoruz.

Sıfıra yakın atık konseptinde “atık madde” tanımı yeniden yapılıyor. Bunda amaç, atıkların çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek biçimde araziye, suya veya havaya bırakılmasını, katı atık depo sahasına dökülmesini veya yakarak imha edilmesini önlemektir. Sıfıra yakın atık hedefimize ulaşabilmek için kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları azaltıyor, atık oluşmasını önlüyor, atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda daha etkin çalışmalar yapıyoruz. Arçelik, atık yönetiminde sektörü için küresel bir rol model olmayı hedefliyor.

Sıfıra yakın atık hedefine ulaşmak için:

 • Kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları azaltıyor, atık oluşmasını önlüyor, atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda daha etkin çalışmalar yapıyoruz.

 • Daha az kaynak tüketen teknolojilere yatırım yapıyor, ürün tasarım ve üretim süreçlerini yeniden inşa ederek hammadde, kimyasal tüketim ve atık üretimini azaltıyoruz.

 • Çevresel etkisi azaltılmış geri dönüştürülebilir ürünler tasarlıyoruz.

Döngüsel ekonomiyi destekleyen bu uygulamalar sayesinde, atık üretimini ve düzenli olarak katı atık depo sahasına veya enerji geri kazanımı için gönderilenler hariç yakarak imha edilmeye gönderilen atık miktarını azaltıyoruz.

Mali yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki atıklarımızın %98’ini geri dönüştürerek 2020 hedefimize ulaştık.

Sıfıra yakın atık konsepti doğrultusunda, 2030’a kadar üretimdeki atık geri dönüşüm oranını küresel operasyonlarda %99’a çıkarmayı hedefliyoruz. Sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitim, bilgi ve ödüllendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesine destek veriyoruz.

2020 Yılı Atık Azaltma Projeleri

 • Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikamızda, üretim hattında varil yerine dökme atık konteyneri (IBC) kullanmak suretiyle, çıkan tehlikeli atık miktarını 1,5 ton azalttık.

 • Arçelik Çayırova Çamaşır Makinesi İşletmesinde toz boya kabininin iç yüzeylerine sıçrayan boya atıklarını toplayıp yeniden kullanmak suretiyle yılda 10,6 ton toz boya atık oluşumunun önüne geçtik.

 • Arçelik Tekirdağ Çamaşır Kurutma Makinesi İşletmesinde kalıp sürecinde gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde tehlikeli olmayan atık miktarını 200 ton azalttık.

 • Arçelik Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde tek seferlik kondenser tutucu yerine tekrar kullanılabilir plastik kondenser tutucu kullanarak 124 ton metal atığı oluşmasına engel olduk.

 • Arçelik Tekirdağ Elektrik Motorları İşletmesinde servisler arasında yapılan ara mamul transferlerinde tek kullanımlık ambalaj yerine tekrar kullanılabilir mukavva kutular kullanarak hem atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) hem de atık ambalaj oluşumunu engelledik. Proje sayesinde 78 ton AEEE ve 11 ton ambalaj atığını azalttık.

 • Tayland’ın Rayong kentindeki Buzdolabı İşletmesinde, kullanıcı el kitaplarını sardığımız plastik ambalajı kâğıt torbayla değiştirdik. Bu proje sayesinde yılda 1,5 ton plastik atığını ortadan kaldırdık. Ayrıca kullanım kılavuzlarının boyutlarını, sayfa sayısını ve yazı tipini yeniden düzenleyerek kâğıt kullanımını yılda 3 ton azalttık.

 • Ürün tasarımında yapılan değişiklikler sayesinde, Tayland’ın Rayong kentindeki Buzdolabı İşletmemizde alüminyum kullanımını yılda 2,3 ton azalttık.

 • Güney Afrika’nın Ezakheni kentindeki Defy Soğutucu Cihazlar İşletmemizde daha önce tehlikeli olmayan atık olarak yönetilen hurda çelik atığını tekrar kullanarak 24 ton hurda atık oluşumunu engelledik.

 • Güney Afrika’nın Jacobs kentindeki Defy Pişirici Cihazlar ve Kurutucu İşletmesinde ortaya çıkan hurda metalleri, ham madde olarak kullanılmak üzere endüstriyel simbiyoz bağlamında işbirliği yaptığımız bir üretim şirketine sattık.

Arçelik’in Türkiye operasyonlarına ait atık verilerinin AA1000 doğrulama beyanı 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda paylaşılmıştır.

Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) yönetimi ve Sıfır Atık Projesi alanındaki başarılarımız, 2019’da Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Özel Sektör Ödülüne layık görülmüştür.

Türkiye’nin yanı sıra, üyesi olduğumuz yetkili kuruluşların kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdeki AEEE yönetimi kapsamında da üretici olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.