Arçelik İnsan Hakları Komitesi

İnsan Hakları sürecinin yönetimini ve ilgili kararların alınmasını "İnsan Hakları Komite"lerimiz ile yapıyoruz.

İnsan Hakları Komitesi potansiyel insan hakları konularını gözden geçirmek, insan hakları aksiyonlarını değerlendirmek, mevcut işletmeler ve iş birlikteliklerimiz ve değer zincirimizdeki potansiyel riskleri belirlemek ve yönetimini yapmak adına yılda 4 defa toplanır. İnsan Hakları Komitesi’nin temel görevi, değer zincirindeki faaliyetlerin bireyler üzerinde olumsuz etkilerini önlemeyi proaktif olarak sağlamaktır.

İnsan Hakları Komitesi’nin başkanlığını İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı yapar. Finans Genel Müdür Yardımcısı, Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı, Satınalma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı ilgili komitenin daimi üyeleridir. Aynı zamanda Kalite, Sürdürülebilirlik, Kurumsal İletişim, Kurumsal İlişkiler, Uyum, Kalite Sistemleri,Çevre ve İnsan Kaynakları departman liderleri Komite üyeleridir. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı 3 aylık dönemlerde İnsan Hakları potansiyel insan hakları ihlalleri, insan hakları konusunda alınan Komite kararları ve ilgili bulguların aksiyonlarını raporlar. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi İnsan Hakları konularından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ dir.

İnsan Haklar konularının süreç yönetimini yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak İnsan Hakları Departmanı yapılandırılmıştır. İnsan Hakları Departmanı İnsan Hakları konusunda global organizasyonda iç ve dış denetimlerin düzenlenmesi, potansiyel insan hakları risklerine ait risk haritalarının oluşturulması, risklere yönelik önlemler ve düzeltici aksiyonların İnsan Hakları Durum Tespit sürecine göre alınmasından sorumludur.

Lokasyon İnsan Hakları Komiteleri

İnsan Hakları sürecinin etkin yürütümü için her lokasyonda, Lokasyonların Üst Yönetimi ve ilgili departmanların yöneticilerinden oluşan Lokasyon İnsan Hakları Komiteleri kurulmuştur. Komiteler yılda 4 defa toplanır.

Lokasyona özel İnsan Hakları konuları Lokasyon İnsan Hakları Komiteleri’nde tartışılır. Lokasyon Komiteleri’nde alınan kararlar çeyreklik dönemlerde İnsan Hakları Departmanı’na raporlanır. Alınan kararlar ve ilgili konular Arçelik İnsan Hakları Komite Toplantısı’na girdi oluşturur.