World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

WBCSD şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında ilerleyebilmeleri için araçlar ve uzmanlıklar edinmelerini, güçlü ortaklıklarla etkileşime geçmelerini ve karşılıklı öğrenmeyi destekleyen sürdürülebilir kalkınma odaklı bir network oluşumudur.

Arçelik'in sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik uzun vadeli stratejisi ve yaklaşımı, WBCSD'nin üyelik kriterleri ve Vizyon 2050: Dönüşüm Zamanı isimli ortak vizyon çağrısı ile uyumludur. Dünya için geliştirilen bu ortak vizyon, 2050 yılına kadar, dokuz milyardan fazla insanın gezegensel sınırlar içinde iyi bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek inşası amaçlar.

Arçelik’te de 2030 sürdürülebilirlik yolculuğumuz, gezegeni, yaşamı ve işimizi iyileştirmeye yönelik atılacak somut adımlardan oluşuyor. WBCSD'nin sunduğu işbirlikçi platform ile, işimizi sürdürülebilirlik odağında dönüştürmek ve küresel zorlukları çözüme kavuşturmak için gösterdiğimiz çabanın hız ve güç kazanacağına inanıyoruz. Gelecek için bugünden birlikte öğrenmeyi ve birlikte yaratmayı destekleyen süreçlerde her zaman yer almaya devam edeceğiz.

WBCSD basın bültenini görmek için buraya tıklayın.

WBCSD bünyesinde, iklim eylemine geçişimizi hızlandırmamıza yardımcı olan iki girişime katıldık. SOS 1.5 İnisiyatifi, iklim açısından güvenli bir dünya için 1,5°C hedeflerine ulaşmayı sağlayan sektöre özel yol haritası sunuyor. CFO Network inisiyatifi ise, etki standardizasyonu, yatırımcı katılımı, liderlik ve entegrasyon alanlarında finansal dönüşümü hızlandırmayı sağlıyor.

Arçelik WBCSD’nin İklim İyileşmesi İş Manifesto’sunu Destekliyor

COP26'da, WBCSD, amaçlara ve hedeflere ulaşmayı sağlamak ve ilerleme kaydedebilmek için yeni bir küresel çerçeve geliştirme çağrısında bulundu. İklim İyileşmesi İş Manifestosu'nun (Business Manifesto for Climate Recovery) bir parçası olarak, Corporate Determined Contributions -CDCs (Kurumsal Belirlenmiş Katkılar) çağrısını duyurdu.

COP26, bize dünyanın acil bir iklim eylemi ihtiyacı olduğunu bir kere daha gösterdi. Arçelik, bilimsel temelli ve iddialı hedefler belirlemiş bir şirket olarak, iklimin iyileşmesini hızlandırmak için çoktan harekete geçmiş bulunuyor.

Bir WBCSD üyesi olarak, emisyonların azaltılması, kaldırılması ve raporlanması için 12 aksiyon önceliğini belirleyen ve iklim eylemi için gereken kamu-özel sektör iş birliğine çağrı yapan WBCSD Manifestosu’nu destekliyoruz.

Manifesto’yu okumak için tıklayın.