Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), BM Küresel Amaçlarını desteklemek için harekete geçen ve UNGC’nin 10 temel ilkesini strateji ve operasyonlarınla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan şirketler için oluşturulmuş bir girişimdir. UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır.

 

Arçelik olarak, 2000 yılında kurulan ve günümüzde 160'tan fazla ülkede, 10.000'den fazla imzacısıyla 70'den fazla yerel network oluşturan dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi UNGC’nin üyesiyiz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) - 10 İlke

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) sorumlu bir şirket olma taahhüdümüzün önemli bir parçası. UNGC’ye olan taahhüdümüz, 10 İlke’yi tüm ticari faaliyetlerimize entegre etmek ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için devam eden çabalarımızı hızlandırmak. UNGC'ye katılımımızın bir sonucu olarak her yıl, 10 İlke’nin uygulanmasına ilişkin ilerlememizi ve küresel 2030 gündemini desteklemek için yürüttüğümüz faaliyetleri açıklıyor ve taahhütlerimizi raporluyoruz.

Arçelik olarak paylaştığımız İlerleme Bildirimi Raporu (COP) ve diğer faaliyet ve taahhütlerimizi UN Global Compact internet sitesindeki profilimizden görüntüleyebilirsiniz.

 

 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından yürütülen CFO Görev Gücü Platformu, kurumsal finans liderlerini, yatırımcıları, finans kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik yatırımları ana akım haline getirmek ve özel sermayenin ilgisini çekmek amacıyla öneriler, çerçeveler, konseptler geliştirmeleri için bir araya getiriyor.

Arçelik olarak, dünyamız için kayda değer etki yaratma taahhütlerimizi güçlendirmemize yardımcı olacak CFO Görev Gücü’ne katılmaktan mutluluk duyuyoruz. CFO'ların, finansal performansın ötesinde artan bir sorumluluk üstlendiğini biliyor ve sürdürülebilirlik gündeminde karşılaştığımız zorluklarının üstesinden gelmek için benzersiz bir konuma sahip olduklarına inanıyoruz. CFO Görev Gücü kapsamında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejileri geliştirilmesi için CFO'muz Polat Şen ve ekibinin meslektaşlarıyla çalışacak olmasından heyecan duyuyoruz.

CFO'muz Polat Şen'in platform hakkındaki düşüncelerini aşağıda bulabilir ve detaylı bilgi için CFO Görev Gücü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

 

“Arçelik olarak aldığımız tüm kararların temelinde sürdürülebilirliğe olan derin bir bağlılık yatmaktadır. Diğer birçok işletme gibi, hedeflerimiz günümüzün çevresel ve sosyal zorluklarını çözmek için eylemlerimize yön veren BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile uyumludur. CFO'lar, sürdürülebilirliğin ve hedeflerin şirketin tüm stratejisine işlenmesinde büyük sorumluluk taşır. Dolayısıyla biz CFO’lar, finansal çerçevelerden yatırım kararlarına kadar, uzun vadeli pozitif değişimi başlatmada büyük rol oynuyoruz. Birleşmiş Milletler İlkeler Sözleşmesi CFO Taskforce’a katılmak biz üyelerin birbirimizle fikir paylaşmamız, değişime ilham vermemiz ve daha iyi bir gelecek için değer yaratmamız için harika bir iş birliği fırsatı." – CFO, Polat Şen

 

Arçelik, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan ve su yönetimi için iş liderlerini bir araya getiren kamu-özel sektör iş birliği girişimi olan CEO Water Mandate'e üye oldu.

Mandate, iş liderlerinin su yönetimini ilerletmeleri için bir taahhüt platformudur. Onaylayan şirketler, altı temel unsur üzerinde eyleme geçmeyi taahhüt eder ve ilerleme hakkında yıllık olarak rapor verir. Arçelik bu oluşumun destekleyicisi olarak, üretim tesislerinde su geri dönüşüm oranını %70 artırmayı ve üretimde* ürün başına su çekimini azaltmayı taahhüt etmiştir.

*Arçelik Türkiye, Arctic Romanya, Beko LLC Rusya, Beko Tayland, Defy Güney Afrika ve Dawlance Pakistan üretim tesislerinde 2015 baz yılına kıyasla %45 oranında.

 

 

UNGC üyesi şirketler, sürdürülebilirlik raporlamasını kolaylaştırmak ve değer katmak için tasarlanan Communication on Progress Early Adopter (Erken Benimseyenler) Programına katıldık. Dahiliyetimizin bir parçası olarak, Ten Principles (On İlke) ve Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) uygulamalarımızı şeffaf bir şekilde açıklamayı taahhüt ediyoruz.

 

 

Arçelik, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Eylül 2023'te 78. BM Genel Kurulu'nda lanse ettiği “Daha Hızlı İleri Girişimi(Forward Faster)”nin ilk katılımcılarından biri oldu. Forward Faster, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmayı ve 2030 Gündemine yaklaşmayı hızlandırmak amacıyla şirketleri beş stratejik alanda (geçim ücreti, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim eylemi, su eylemi ve sürdürülebilir finansman) taahhüt vermeye davet ediyor.

Forward Faster inisiyatifi kapsamında Arçelik aşağıdaki taahhütlerde bulundu: 

  1. Çalışanlar, sendikalar, topluluklar ve tedarikçilerle işbirliği içerisinde, iklim değişikliğini hafifletme ve uyum tedbirlerinin sosyal etkilerini ele alan somut eylemler gerçekleştirerek Adil Geçiş'e katkıda bulunmak.

  2. Küresel emisyonları 2030 yılına kadar yarıya indirmek ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla, 1,5°C senaryo doğrultusunda bilime dayalı net sıfır emisyon hedefleri belirlemek.

  3. 2030 yılına kadar en az 100 hassas ve öncelikli su havzasında pozitif bir su etkisi yaratabilmek için işbirlikleri yaparak küresel operasyonlar ve tedarik zincirleri genelinde suya dayanıklılığı sağlamak.

  4. Kurumsal yatırımları mümkün olan en geniş ölçüde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları politika ve stratejileriyle uyumlu hale getirmek, hedefler belirlemek, bu tür yatırımların miktarını ve oranını takip etmek ve raporlamak.

  5. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik yatırım ve performansa dayalı bir kurumsal finansman stratejisi oluşturmak ve söz konusu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları finansmanının miktarını ve oranını raporlamak.