Tedarik zincirimizin dünya çapında genişlediği düşünülürse, önemli bir etki alanımız olduğu gayet açıktır. Ürün tedarikinde sürekliliğin sağlanması ve tedarikçilerimizin çevresel ve sosyal performanslarının iyileştirilmesi için değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımıza değer yaratmak için birlikte çalışıyoruz.

 

Risk yönetimi süreçlerinden, sürdürülebilir tedarikçi endekslerinden, tedarikçi denetimlerinden, iletişim etkinliklerinden ve tedarikçi eğitimlerinden yararlanarak satın alma faaliyetlerimizin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

Tedarikçi Değerlendirme Süreci

Arçelik olarak değer zincirimizdeki sosyal, ekonomik ve çevresel riskleri tanımlamak için belirli yöntemler kullanıyoruz. Şirket içinde Tedarikçi Sürdürülebilirlik Veri İzleme ve Geliştirme Projesi adı altında bir tedarikçi sürdürülebilirlik endeksi projesi geliştirdik. Satınalma ve Ürün Tedarik Departmanlarındaki özel bir kurum içi ekip, sürdürülebilirlik ekipleriyle işbirliği içinde bu proje üzerinde çalışıyor. Bu projeyi gerçekleştirmemize yardımcı olması için bağımsız, akredite bir denetim firmasıyla da ortaklık kurduk. İş ortağı, bize, tedarikçi verileri izleme yazılım platformunu sağlıyor ve tedarikçilere ulaşmak ve tedarikçilerden gelen sorulara doğru yanıtlar verebilmemiz için danışmanlık yapmak üzere satın alma ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Amacımız, tedarikçilerimizin verilerini toplayarak ve analiz ederek ÇSY ile ilgili riskleri ve fırsatları anlamak. Temel amacımız, değer zincirinde Kapsam 3 azaltımına olanak sağlamak.

Global Sorumlu Satın Alma Politikamız uyarınca tedarikçilerimizi Davranış Kurallarına uyup uymadıkları açısından denetleriz. Denetimler, tedarikçilerimizin Arçelik’in yasalara uygunluk, çalışma koşulları, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre gibi alanlardaki beklentilerine uyup uymadıklarını kontrol eder.

Tedarikçi Geliştirme Eğitimleri

Tedarikçi eğitimini, tedarikçilerimizin gelişimindeki en önemli konulardan biri olarak görüyoruz. Tedarikçilerimizin gelişimine katkıda bulunarak, sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri düşürüp kaliteyi artırıyoruz. Satın Alma Departmanımız yardımıyla, daha kaliteli ürünler üretmek, operasyonel üretim süresini kısaltmak ve verimliliği artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları yürüten tedarikçilerden oluşan bir tedarikçi portföyü oluşturduk ve karşılıklı güven çerçevesinde ortak hedefler doğrultusunda tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz.

Tedarikçi İnovasyon Programı kapsamında tedarikçilerimizle ortak Ar-Ge çalışmaları da yürütüyoruz.

Tedarikçi kanalının oluşturduğu değer hakkında daha fazla bilgi için Tedarik Zinciri bölümüne bakınız.