Satın alma faaliyetleri için sürdürülebilir yaşam ilkesi çerçevesinde oluşturulan çevre kriterleri, tedarikçilere ve satın alınan malzemelere göre belirlenir ve tedarikçilerin bu kriterlere uygunluğu kontrol edilir.


Satın alınan malzemelerin çevresel uyumunun sağlanması için, endüstriyel gelişmeler düzenli olarak takip edilir ve RoHS, AEEE ve REACH gibi yasal direktifler ve düzenlemeler satın alma faaliyetlerine entegre edilir.

Tedarikçilerin çevresel performansları, incelemeler ve denetimlerle değerlendirilir. Daha az kaynak tüketen, daha çevre dostu ve yenilikçi ürünler için gerekli malzeme ve bileşenleri sağlayan tedarikçilerin, ArGe departmanıyla işbirliği içinde çalışması teşvik edilir ve tasarım projelerinde destek sağlamaları beklenir.

Tedarikçi kanalının oluşturduğu değer hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tedarik Zinciri sayfasına bakınız.