Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama

Paylaş

Yetenek yönetimi yaklaşımımızın temelinde doğru işe doğru insanın yerleştirilmesi, objektif performans değerlendirilmesi yapılması ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler yer alıyor. Yetenek değerlendirme süreçlerinin objektif olarak yürütülmesi için Arçelik Liderlik Profili’ni İşi Büyütürüz, Saygı Duyarız ve Liderlik Ederiz yetkinlikleri çerçevesinde uyguluyoruz.

Yetenek yönetiminde performans, gelişim ve benzeri insan kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirmeye ağırlık veriyoruz. Çalışanlarımızı, gelişimlerini ve performanslarını desteklemek üzere, 360 derece değerlendirme süreçlerine dahil ediyoruz.

Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek üzere, İnsan Kaynakları planlama süreci yönetiyor ve bu süreç içinde çalışanların kariyer planlarını hazırlıyoruz. Buradan çıkan aksiyonları takiben her yıl düzenli olarak liderlik rollerine hazır etmek istediğimiz çalışanlarımızı Değerlendirme Merkezi uygulamalarına dahil ediyor ve gelişimlerini yakından takip ediyoruz.

Eğitimler

 

Eğitim ve gelişim programlarını, Arçelik’in vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak sürekli gelişim prensibiyle, performansı geliştirecek şekilde kurguluyoruz. İş gereksinimleri ve farklı pozisyonların gereklilikleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarını planlıyoruz.

 

Eğitimleri, çalışanlarımızın her türlü kişisel ve mesleki gelişime odaklanan Talent In You, kariyer ve potansiyel liderlik gelişimine odaklanan Future In You ve liderlik gelişimine odaklanan Leader In You Programları altında, üç ana kategoride topluyoruz:

 

  • Talent In You

Program kapsamında, tüm çalışanların teknik, fonksiyonel ve mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine yönelik eğitimler, işe yeni başlayan çalışanlar için şirkete uyumu sağlayan oryantasyon programları, ortak yetkinlik eğitimleri, yabancı dil gelişimi çözümleri, sosyal sorumluluğa yönelik özel temalı programlar ve hobilere yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz.

  • Future In You

Yöneticilerin yetenek ve gelişimlerine göre bugünden yeni rollerine hazırlanmalarına olanak sağlıyor, kariyer yolculuklarındaki gelişimlerini destekliyoruz.  

  • Leader In You

Her seviyeden yöneticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, iş ve liderlik kaslarının güçlendirilmesi adına farklı eğitimler sunuyoruz. Dünyaca ünlü birçok üniversitenin online programlarına katılım imkanı sağlayarak gelişimlerini destekliyoruz.

 

Bu programlara ek olarak yürüttüğümüz eğitim programlarıyla Arçelik içinde mesleki gelişimi ve uzmanlıkları güçlendiriyoruz: 

 

  • Teknik Akademi 4.0

Teknisyen ve operatörlerin Endüstri 4.0 ile uyumlu yetkinlikleri, Arçelik’e bağlılık ve memnuniyetleri, iş süreçleri ile ilgili farkındalık ve güven duygularını artırıyoruz. Akademi’de yalın ve çevik üretim, otomasyon, programlama, üretimde dijital dönüşüm, veri analitiği ve güvenlik kavramlarına odaklanıyoruz.

  • Tech Pro Akademi

Üretim ve teknoloji grubunda çalışan tüm mühendis, uzman ve kıdemli uzmanlara yönelik geliştirdiğimiz Akademi’de ilgili alanlarda çalışanların yetkinliklerini geliştirerek, şirketin küresel rekabet gücünü artırıyoruz.

  • Arçelik Satın Alma Akademisi

2013 yılından bu yana devam ettiğimiz Satın Alma Akademisi ile faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki Satın Alma Departmanı çalışanlarını ihtiyaç duydukları bilgi ve beceri ile donatmayı ve farkındalık düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Programı, akredite bir kuruluş olan CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) ile yürütüyoruz.

 

Genç Yetenekler

Farklı nesillerin bir arada olduğu çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamının rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Yeteneklerin şirkete çekilmesi, aynı zamanda kendi yeteneklerini geliştirmeleri için üniversitelerle iş birliklerine ve staj programlarına önem veriyoruz.

 

  • Fresh Start Staj Programı

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasına hazırlanmaları ve potansiyeli yüksek öğrencilerin kariyerlerine yön verecek deneyimler kazanmaları için Fresh Start Staj Programı’nı oluşturduk. Yıl boyunca üniversitelerde fikir kampları, kariyer kafeler gibi deneyim odaklı etkinliklerle Program’ı tanıtarak öğrencilerin Arçelik’i tanımalarını sağlıyoruz.

  • A Ticket for Your Future

Yurt dışında okuyan yeteneklerin Arçelik’e ve Türkiye’ye katılmasına önem veriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde, inovasyon ve yaratıcılık alanında çalışan üniversite öğrencilerini Arçelik’e kazandırarak, Arçelik’in yenilikçi, teknoloji odaklı işveren markası olarak konumlanmasına katkı sağlıyoruz.

  • Üniversite-Sanayi İş Birliği Programı

Öğrencilerin üniversite eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirmeleri adına iş hayatını tanımaları, deneyim kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacıyla, üniversitelerle protokoller gerçekleştiriyoruz.