Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama

Paylaş

Yetenek yönetiminde performans, gelişim vb. gibi insan kaynakları süreçlerimizin dijitalleşmesini önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımızın gelişim ve performanslarını desteklemek için 360 derece değerlendirme programlarına katılmalarını sağlıyoruz. 


Eğitim

Arçelik’in vizyon ve iş hedefleri çerçevesinde, performansı artırmak için sürekli gelişim prensibine uygun eğitim ve gelişim programları tasarlıyoruz.

Eğitim ihtiyaç analizi yaparken şirket stratejilerini ve hedeflerini, organizasyon stratejilerin ve ihtiyaçlarını, odak grup çalışmalarını, geçmiş öğrenme kayıtlarını ve analizini, gelecekteki iş trendlerini, gelecekteki yetenek ve öğrenme trendlerini, Gelişim Merkezi değerlendirmesini ve 360 derece değerlendirme sonuçlarını göz önüne alıyoruz.

Eğitimleri kişisel gelişim planlarına göre planlanıyoruz. Şirket stratejileri, hedefleri ve gelecekteki yetkinlik ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlik geliştirme ihtiyaçlarına göre verilen ya da çalışanların tercihine göre seçilebilen eğitimlerimiz de mevcuttur.

Atanan eğitimler, şirket yönelimini, kapasite oluşturma programlarını/işlevsel ve teknik akademileri, zorunlu eğitimleri ve liderlik programı eğitimini içerir.

Seçilen eğitimler kişisel gelişim eğitimini, yabancı dil eğitimini, özgün teknik eğitimi ve liderlik yetkinliği eğitimini kapsar. Şirketin hedef ve hedeflerine katkı sağlayacak eğitimler belirlenir, eğitime devam kararı verilir ve gelecekteki eğitim programlarının iyileştirilmesi konusunda bilgi almak üzere verilecek eğitimlerin etkinliği dört aşamada ölçülür. Bu ölçüm, Kirkpatrick Eğitim Verimlilik Ölçüm Metodolojisi izlenerek gerçekleştirilir:

  • Reaksiyon Seviyesi (Katılımcı memnun mu?) Bu seviye, memnuniyet anketiyle ölçülür.

  • Öğrenme Seviyesi (Katılımcı bu bilgiyi öğrendi mi?) Bu seviye, son test uygulamasıyla ölçülür.

  • Davranış Seviyesi (Katılımcı, işyerinde eğitimde öğrenilenleri uygulamaya koydu mu?) Bu seviye, gözlem anketleriyle ölçülür.

  • İş Sonuçları Seviyesi (Eğitimde elde edilen bilgi/beceri şirketin iş sonuçlarını etkiledi mi?) Bu seviye, faaliyet raporları, müşteri memnuniyeti endeksleri vb. yardımıyla ölçülür.

Eğitimin içerik ve konulara göre hangi yöntemle ve hangi aşamada ölçüleceğine eğitimden önce tasarım aşamasında karar verilir. İnsan Kaynaklarıyla ölçüm yöntemini ve ölçüm adımlarını eğitim şirketi veya eğitmen tarafından belirlenir. Seminerler ve konferanslar için ölçüm yapılmaz. Eğitimin etkinliği, yasal olarak zorunlu kılınan eğitim haricinde, iki saatten kısa ise ölçülmez.

Eğitim hedeflerimize ulaşmak için, aşağıdaki oran ve sayıları üç ayda bir takip ediyor ve gerektiğinde aksiyon alıyoruz.

Eğitim dağılım oranı (Toplam katılımcı sayısı/ortalama çalışan sayısı)*: %84

·       Sınıfa bağlı eğitim doluluk oranları (maksimum katılımcı sayısı/katılımcı sayısı)**: 95

·       Çevrimiçi eğitim oranı**: %46

·       Aktif gelişim planı durum oranı*: %53

·       Ortalama eğitim değerlendirme puanı**: 3,6 / 4

·       Çalışan başına ortalama eğitim bütçesi (aylık ve saat ücretli çalışanları kapsar)*: 90,8 avro

·       Çalışan başına ortalama eğitim süresi: 17,7 saat*