İnsan ve Çalışan Hakları

Paylaş

Arçelik olarak çalışanlarımıza, insan haklarına dayalı uygun koşullarda güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi gönüllü olarak katıldığımız uluslararası sözleşmelerin ve örgütlerin aradıkları şart ve koşulları karşılıyoruz.


Arçelik ayrıca APPLiA tarafından yayınlanan Davranış Kurallarını ilk imzalayan şirketlerden biridir. Geliştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi uluslararası ilkeler çerçevesinde saydam bir biçimde raporluyoruz.Bunun dışında, Ticari Sosyal Uyumluluk Girişiminin (Business Social Compliance Initiative–BSCI) ve Tedarikçi Etik Veri Paylaşımının (Suppliers Ethical Data Exchange–Sedex) üyesi olarak çeşitli denetimlerden de geçiriliriz. 

Çalışanlarla imzalanan sözleşmelere riayet ederiz. İmzalanan sözleşmeler, Arçelik’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki mevzuata ve yerel Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarına tam olarak uygundur. Uyum gerekliliklerini çok yakından takip eder, bunlara büyük özen gösterir ve harfiyen riayet ederiz.

Üretim yoğunluğuna bağlı olarak (mevsimsel artış veya diğer nedenler vb.), fabrikalarımızdaki bazı çalışanlarımız belirli süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir.

Arçelik A.Ş., endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanların sanayi derneklerine ve sendikalarına katılma haklarına saygı gösterir. Şirketimiz, çalışanlarla ve sendikalarla kurulan karşılıklı güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşme şartlarına riayet ederek işyerindeki huzurlu ortamı korumaya özen gösterir.