Her yıl, enerji müdürlerinin koordinasyonu altında birçok enerji verimliliği projesi yürütülür ve üretim temelli enerji tüketimi sürekli olarak azaltılır. Benzer biçimde, Arçelik işletmeleri de, enerji verimliliği kanununda şart koşulduğu üzere enerji tüketiminin ayrıntılarını her yıl mart ayında resmen ilan ederler.


Arçelik, çevreyle ve enerjiyle ilgili uluslararası direktiflerin Türk mevzuatına girmesinden çok önce bu direktiflere uyum sağlayan ilk şirket oldu.

Ürünlerin çevresel etkileri göz önüne alındığında enerji tüketimi ön plana çıkıyor. Arçelik; elektrikli ve elektronik ev eşyalarıyla ilgili AB direktifleri doğrultusunda az enerji tüketen ürünler tasarlayıp üretir. Türkiye’de yüksek enerji tasarruflu ürünler, AB’nin çevreci tasarım direktiflerinin Türk mevzuatına girmesinden çok önce piyasaya sunuldu.

Ozon tabakasını incelten kloroflorokarbon (CFC) gazlarını içermeyen buzdolabı üretimi için Montreal Protokolünde Türkiye’ye verilen süre 2006’da dolmasına rağmen Arçelik, bu tarihten çok önce 1995 yılında, kloroflorokarbon gazları içermeyen buzdolabı üreten ilk Türk ev aletleri şirketi oldu.

Arçelik, ürünlerinde enerji verimliliğine öncelik verir ve enerji etiketinde gösterilen en yüksek verimli enerji sınıfından daha da verimli olan ürünler üretir.