Dijital dönüşümü dört farklı odak alanında yönetiyoruz: Müşteriler, ürün ve hizmetler, süreçler ve sistemler, insanlar. Veri analitiği, eğitim ve farkındalık, açık inovasyon ve işbirliği, dijitalleşme alanındaki kolaylaştırıcılardır.

Tüm iş süreçlerimize entegre ettiğimiz dijitalleşmeye çalışma koşullarını, çalışanlarımızın dijital becerilerini, fabrikaların dijitalleşmesini ve ürünlerin dijital kontrolünü kapsayan geniş bir perspektiften yaklaşıyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu

Büyük bir işgücü gerektiren manuel işlemler yerine Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) yardımıyla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilere geçiyoruz. Bu sayede hem riskleri ve maliyetleri azaltmayı hem de çalışan üretkenliğini ve memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.

Dijital Ofis

Ofislerimizde dijital dönüşümü sağlayarak işyerinde verimliliği artırıyoruz. Ayrıca çevik bir işgücü oluşturarak süreçlerimizi esnek ve kolay bir biçimde yönetebiliyoruz. Pazarda öne çıkmak ve değişen tüketici taleplerine göre hızlı ve doğru aksiyon alabilmek için dijitalleşmenin öneminin daha çok öne çıkacağına inanıyoruz. Faaliyetlerimizi sürekli olarak küresel trendler ışığında takip ediyor ve dönüştürüyoruz.

Arçelik’teki dijital ve çevik dönüşüm yolculuğu, Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının yönetiminde Ar-Ge ve dijitalleşme ekipleri tarafından başlatılır. Dijitalleşme stratejimiz temel olarak değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha iyi yanıt vermeye odaklanıyor. Bunu da operasyon bölgelerimizdeki farklı departman, iş birimi ve ekiplerden iç paydaşlarla daha etkin bir işbirliği sağlamak için geleneksel hiyerarşik yapıya meydan okuyarak gerçekleştiriyoruz.

Dijitalleşmenin etkileri, müşteri ilişkileri yönetiminden işgücünde çevikliğe, üretim süreçlerinin optimizasyonundan ürün ve hizmetlerin dönüşümüne kadar her alanda görülüyor. Dijitalleşme trendlerinin değişmesine paralel olarak operasyonlarımızı dönüştürüyoruz. Bu yaklaşım işimizde verimliliği artırarak yeni neslin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak rekabet avantajı elde etmemizi sağlıyor. Fabrikalarımızı, Endüstri 4.0 odağıyla uyumlu veakıllı hale getiriyoruz. Bu sayede üretim hattındaki işgücümüzün daha verimli çalışmasını sağlarken, akıllı ekipmanla da hata ve kayıpları önlüyoruz.

Atölye 4.0

Türkiye’nin üretim teknolojileri alanındaki ilk Ar-Ge Merkezi olan Arçelik Atölye 4.0, dijital dönüşümü destekleyen farklı alanlarda global ve yerel projeler yürütür. Ekip farklı Endüstri 4.0 konuları, üretkenlik, kalite ve İSG’yle ilgili fonksiyonlar arası projeler yürütüyor. Bu projeler, bilgiye dayalı uzmanlıkla yapılan işbirlikleri sayesinde farklı alanlarda çözüm bulma imkânı sunuyor.

Ulmi İşletmesi

Romanya’nın Ulmi kentindeki, Avrupa’nın en yüksek otomasyon seviyesine sahip olan işletmemiz, Avrupa’nın en yüksek otomasyon seviyesine sahip olarak üretimde verimlilik sağlayarak çevre üzerindeki etkisini azaltır. Enerji verimliliği, enerji yönetimi uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin kullanımı sayesinde yılda 540 ton karbon salımı engellenecek. Fabrikanın atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama sistemi, yılda yaklaşık olarak bir hanenin 30 yıl boyunca tüketeceği su miktarını geri dönüşüme kazandıracaktır.