Arçelik olarak her çalışanın adil ve eşit muameleyi hak ettiğine inanıyoruz. Çeşitlilik Politikamız doğrultusunda, üst yönetimde ve küresel işgücünde kapsayıcılığa ve çeşitliliğe değer veriyoruz.


Ayrımcılığa asla müsamaha edilmediği ve farklılıkların zenginlik olarak benimsendiği bir işyeri ortamı yaratmak için fırsat eşitliği ve çeşitlilik sağlamaya önem veriyoruz. Arçelik, insanların etnik kökenlerine, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, engellilik durumuna veya kültürel farklılıklarına dayalı ayrımcılık uygulanmasına sıfır müsamaha gösteren politikaları benimser ve tüm insan kaynakları süreçlerinde adil muamele ve liyakate uygun hareket eder. Bu kapsamda, 2020’de faaliyetlerimizde herhangi bir ayrımcılık vakası olmadı.

Çalışanların farklı çeşitlilik göstergeleri bazında dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuza bakınız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Arçelik, herkes için eşit fırsatlar sunan bir iş ortamının tanıtımını ve korunmasını üstlenir. Eşit ve adil toplumlara katkıda bulunmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların eşit koşullarda sosyal ve ekonomik ortamlara katılımını destekliyoruz. Tüm projelerimizi, operasyonlarımızı ve uygulamalarımızı, cinsiyet ayırımını ortadan kaldırma hedefimizden yola çıkarak, toplumsal cinsiyet eşitliği algısı perspektifinden değerlendiriyoruz. 2017 yılından bu yana BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’ler) imzacısıyız. Sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırmanın en önemli unsurlarından biri olan iş dünyasında kadını güçlendirme hedefimize odaklanıyoruz.

2020’de, dünya genelindeki faaliyetlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde bir adım daha attık ve 2030 yılı için farklı pozisyonlara yönelik 2020’yi baz alan ek hedefler koyduk. Ayrıntılı bilgi için lütfen 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuza bakınız.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ODAKLI PROGRAMLAR*

Çalışma Hayatı
ve Ebeveynlik

She Mate Mentorluk Programı

Kadın Etkisi Girişimi kapsamında hayata geçirilen She Mate Programı, doğum iznine ayrılan kadınların işe geri dönüşlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Bu kapsamda yeni annelerin Arçelik bünyesinde deneyimli çalışan annelerle eşleştirilmesi sağlandı. Programdan yararlanan çalışan sayısı 2017’de başlatıldığından bu yana 55’e ulaştı.

Farkındalık

Eşitlikçi Ebeveyn Programı

2018’de beş seminerden oluşan Eşitlikçi Ebeveyn Programı, ebeveyn çalışanlarının, çocukları ile temel ilişkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. 2020’de 426 çalışanımız içinde toplam katılımcı sayısı 983’e ulaştı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden ve sonuçlarının farkındalığını artırmak ve özel hayatta ve işyerinde toplumsal cinsiyet rollerinin neden olduğu eşitsizlik ve ayrımcılık konularını ele almak amacıyla bu seminerleri düzenli olarak tekrarlıyoruz. 2015’ten bu yana toplam katılımcı sayısı 22.343’e ulaştı.

Ülkem İçin Engelliliğe Doğru Yaklaşım Semineri

2020 yılında, engellilik ve erişilebilirlik konularında toplumsal bilincin yayılmasına destek olmayı amaçlayan eğitim seminerleri düzenledik. Seminerlerde görme, işitme, fiziksel ve konuşma dezavantajı olan bireylere ve algılama, öğrenme güçlüğü çeken ya da farklı özel hassasiyetleri olan kişilere doğru yaklaşım yöntemleri ve iletişim süreçleri işleniyor. Yıl içerisinde 357 çalışanımız seminerlere katıldı.