Çalışan Bağlılığı ve Gönüllülük

Paylaş

Çalışan bağlılığının iş hayatı memnuniyetinin belirleyici faktörlerinden biri olduğunun farkındayız. Bağımsız bir İK danışmanlık şirketi aracılığıyla, Türkiye operasyonlarında her yıl ve küresel operasyonlarda her iki yılda bir, çalışan bağlılığı anketleri gerçekleştiriyoruz.


Çalışanlardan geri bildirim almak için nabız tutma anketleri yaparak çalışanlarımızı düzenli olarak dinleriz. Onların görüşlerini önemsiyor, anket sonuçlarına göre aksiyon planları yapıyoruz. Bu aksiyon planlarını ilgili birimlerle paylaşır ve hayata geçiririz. Çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirirken, düzenli olarak şehir salonları düzenleyerek üst yönetim ve çalışanları bir araya getiriyoruz. Çalışan bağlılığı araştırması gizlilik kuralları çerçevesinde yürütülür. Sonuçlar açıklandıktan sonra çalışanlar ve yöneticiler birlikte aksiyon planlarını oluşturur ve yöneticiler çalışanlardan geri bildirim alır. Çalışanlarımızı Öncü Ödül Programları kapsamında gerçekleştirdikleri başarılı projelerle ödüllendiriyor, gelecek projelere teşvik ediyoruz.

Öneri Sistemiyle tüm çalışanlar, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda verimlilik artışı, kalite ve süreç iyileştirme önerileri sunarak yönetim kadrosuyla paylaşımda bulunabiliyorlar. 

Geri Bildirim ve Gelişim Diyalogları, Türkiye İK ekibi tarafından tasarlandı. 2020’de başlatılan bu program, geri bildirimlerle gelişim kültürümüzü geliştirmeyi amaçlıyor. Geri Bildirim ve Gelişim Diyalogları, performansı, insan kaynakları planlamasını, geri bildirim vermeyi ve geliştirme planlama diyaloglarını çevrimiçi bir platformda entegre etmeye olanak tanıyor. Yöneticilerin kariyer koçluğu yapması sayesinde yönetici-çalışan iletişimi daha etkin hale gelirken, çalışanların güçlü yönleri ve gelişim alanları konusundaki farkındalığı arttı.

Arçelik Çalışanları Spor Kulüpleri

Arçelik’in farklı işletme ve lokasyonlardaki çalışanlarının gönüllü katılımıyla atletizm/koşu, badminton, basketbol, bisiklet, futbol, kürek, masa tenisi, voleybol, yelken, yüzme branşlarında spor faaliyetleri gerçekleştirilir. 

Kurumsal Gönüllülük

Arçelik, Kurumsal gönüllülüğü, kurumsal vatandaşlığının temel bir öğesi olarak görür. Çalışanlarımızı, çözümün bir parçası olmaya çalışan aktif ve sorumlu küresel vatandaşlar olmaya teşvik ediyoruz. Öncelikli sürdürülebilirlik alanlarına uygun eylem konuları Kurumsal Gönüllülük Politikamızda belirlenmiştir:

  • Çevresel sürdürülebilirlik ve özellikle de plastik ve iklim krizi konularında farkındalığı artırmak

  • Dijital beceri ve yetkinlik edindirmek

  • Eğitim ve öğretim yoluyla teknik beceri kazandırmak

  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek

Bu konulardaki program ve projelerimizi Sivil Toplum İşbirliği Politikamızda belirlediğimiz ilkelere uygun olarak tasarlıyor ve çok paydaşlı yaklaşımımızla kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklıklar kuruyoruz.