Action Coalition Taahhütlerimiz

Paylaş

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) liderlerinden biri olan Koç Holding, teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği başlattı. Arçelik olarak, Koç Topluluğu ile Action Coalition platformunun destekçisi olduk ve dünya çapında teknoloji ve inovasyon alanında kadın ve kız çocukları için somut değişim yaratmak amacıyla taahhütlerimizi sunduk.

 

Cinsiyet eşitliği için bir yol haritası sunan Action Coalition, cinsiyet eşitliğinin önündeki temel engellerin üstesinden gelerek kalıcı bir değişim sağlamak için özel sektör, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerden kilit aktörleri harekete geçirmeyi amaçlıyor. 2017 yılından beri BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPs) imzacısı bir şirket olarak, kilit paydaşlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak, eşitliği teşvik etmek, kadınların istihdam olanaklarını artırmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek için çalışmaktayız.

Şimdi 2021 yılı itibariyle, Action Coalition kapsamında önümüzdeki 5 yılda teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmeyi hedefleyen 6 dönüştürücü hedefimizi gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz:

1- Cinsiyete dayalı dijital uçurumu azaltmak için 2026 yılına kadar Türkiye'nin 81 ilinde (10-14 yaş aralığındaki) 100.000 kız çocuğuna teknoloji & tasarım, bilişim ve yazılım eğitimi vereceğiz. - Dijital Kanatlar Programı

2- 2019 yılında sadece Türkiye'de uygulanan, kadın mühendislerin (3. ve 4. sınıf öğrencilerin) ARGE ve inovasyon alanında kariyer gelişimini destekleyen programımızı Romanya, Pakistan ve Güney Afrika'da yaygınlaştıracağız. -WE-inTech Programı

3- Beko kadın bayi oranımızı 2026 yılına kadar %4,8'den %25'e çıkararak perakende ekosistemindeki kadın girişimci sayısını artıracağız. - Beko 100 Kadın Bayi Programı

4- Küresel ölçekteki girişimcilik programları ile 2.500 kadına ulaşmak ve kadın girişimcilere aktarılan fonlara her yıl katkıda bulunmak - Arçelik Garage Innovation Hub programları ile

5- Arçelik'te STEM alanlarındaki kadın istihdam oranını 2026 yılına kadar küresel operasyonlarda %16'dan %35'e çıkaracağız.

6- Kadınların teknik düzeyde yeni mesleki yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak 2026 yılına kadar Arçelik Yetkili Servislerinde çalışan kadın teknisyen oranını %6,7'den %14'e çıkaracağız. - 500 Kadın Teknisyen Programı