İşi büyütürüz, saygı duyarız, liderlik ederiz…

 

Tüm çalışanlarımızla, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak büyümeyi, tüm paydaşlarımız için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık sembolü olmayı amaçlıyoruz.

Müşteri odaklıyız

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkarak satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Hedefimiz, daima "en iyi" olmak

Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımız

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişmiş insan gücünü kazanmak ve birlikte çalışmak, yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, topluluğumuzun kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmak

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları yapmak, küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan karı hissedarlara sağlamak, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlamak ana ilkelerimizdendir.

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan” ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Başarının bir ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar kucaklarız ve iletişimde açık olmayı destekleriz. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Ekonomiye güç katmak için çalışırız

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelere refah getirecek her türlü ekonomik, çevresel ve toplumsal katkıyı kuvvetli bir şekilde destekleriz.