Günümüzde teknolojiyi genç nesiller şekillendiriyor. Orta ve üst düzey yöneticilerimizin dijital dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmeleri için Tersine Mentorluk uygulamasını hayata geçirdik.


Tersine Mentorluk uygulaması ile Y kuşağı temsilcisi çalışanlarımız ile onlardan daha önceki nesillerden olan çalışan ve yöneticilerimizi bir araya getirerek, genç kuşağın izlenimlerini, beklentilerini kendilerine birinci ağızdan aktarabilmelerini sağlamayı ve şirketimizin Ar-Ge alanındaki gelişmelerine farklı bakış açıları getirebilmeyi amaçlıyoruz.