Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık

Arçelik olarak faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki yerel toplulukların beklentilerini anlamak için çeşitli araştırma ve anket çalışmaları yürütüyor; yerel ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştiriyoruz. Beklentilere sadece ürün ve hizmetlerle yanıt vermiyor; eğitim, sokak hayvanlarının korunması ve kültür sanat gibi farklı alanlarda toplumsal projeler yürütüyoruz.

 Image

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi

Equal Measures 2030, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları ve ilerlemeyi ölçümleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Cinsiyet Endeksi’nin (SDG Gender Index) 2019 raporuna göre dünyadaki toplumsal cinsiyeti önlemeye yönelik çalışmalar henüz yeterli seviyede değil.

 Image

Kapsayıcılık

Engelli bireylerin eğitim ve istihdamına katkı sağlayacak bir model oluşturma hedefiyle Anadolu Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığında İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Programı düzenledik.

 Image

Genç Neslin Güçlenmesi

BM verilerine göre dünyadaki genç nüfus yaklaşık 1,2 milyar. Diğer bir değişle toplumdaki her 6 kişiden biri 15-24 yaş arasında. Araştırmalar 2065 yılında genç nüfusun 1,4 milyara ulaşacağını ortaya koyuyor. Türkiye’de 15-24 yaş arası 13 milyona yakın genç yaşıyor