Genç Neslin Güçlenmesi

Paylaş

BM verilerine göre dünyadaki genç nüfus yaklaşık 1,2 milyar. Diğer bir değişle toplumdaki her 6 kişiden biri 15-24 yaş arasında. Araştırmalar 2065 yılında genç nüfusun 1,4 milyara ulaşacağını ortaya koyuyor. Türkiye’de 15-24 yaş arası 13 milyona yakın genç yaşıyor. Bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık %16’ısına karşılık geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun %20,3’ü istihdam edilemiyor. 21’inci yüzyıl yetkinliklerine sahip genç bireylerin yetişmesi için ortaokul seviyesinden itibaren gençlere yönelik projeler ve programlar geliştiriyor, birlikte güçleniyoruz. Çevre bilincinin çocukken yerleşmesi gerektiğine olan inancımızla Türkiye’deki çocuklara dijital platformlar aracılığıyla ulaşıyor, eğlenceli içerikler üzerinden sürdürülebilirlik bilinci kazanmalarına destek oluyoruz.