Sürdürülebilirlik

Yaklaşımımız

Paylaş

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuzdan hareketle Kapsayıcılık, Sorumluluk, Yenilikçilik ve Liderlik ilkeleri doğrultusunda odak alanlarımızı yönetiyor ve oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı değer zincirimiz boyunca iş yapış biçimimize entegre ediyoruz.

Teknolojik ilerleme ile birlikte sürekli dönüşen, dinamik ve rekabetçi bir sektörde faaliyet gösteren Arçelik, finansal başarılarının ancak sürdürülebilir bir iş modeliyle kalıcı olabileceği kabulüyle hareket etmekte, entegre iş ve sürdürülebilirlik hedefleri ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik önceliklerini “Kapsayıcılık”, “Sorumluluk”, “Yenilikçilik” ve “Liderlik” olarak tanımladığı ilkeleri doğrultusunda yöneten Arçelik, sürdürülebilirlik alanlarındaki riskleri fırsatlara dönüştürmenin yollarını aramaktadır.

Arçelik “Kapsayıcılık” ilkesi doğrultusunda toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemekte, farklı paydaş gruplarıyla gerçekleştirdiği işbirliği faaliyetleri ile karşılıklı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu ilkeye paralel olarak iş gücünün çeşitliliğinden ve girişimciliğinden güç almakta, ürün ve teknoloji geliştirme sürecinde kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışarak kalıcı sosyal fayda ve değişim yaratabileceğine inanmaktadır. “Sorumluluk” ilkesi doğrultusunda ürünlerinin ve üretim süreçlerinin çevresel ve sosyal etkilerini pozitif bir niteliğe büründürme hedefiyle hareket etmektedir.

Arçelik, “Yenilikçilik” ilkesi doğrultusunda inovasyonu kurum kültürünün ve tüm iş süreçlerinin bir parçası haline getirmekte, bu alandaki ciddi birikimi ile teknolojik ilerlemeye önemli katkılar sağlarken, sektörüne öncülük etmektedir. Bu ilkeden hareketle dijital çağın gerekliliği olarak yeni iş alanlarına giriş yaparak dijitalleşmenin getirdiği fırsatları dikkatle değerlendirmektedir.

Liderlik” ilkesi doğrultusunda, tüm çalışanlarının yeteneklerini ortaya çıkarmaya odaklanan, alanlarında lider çalışanları yetiştirmeyi hedefleyen ve uzun vadeli bağlılığını sağlayacak yatırımlar yapan Arçelik, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına gerçekleştirdiği öncü uygulamalar ile parçası olduğu toplumlara örnek teşkil etmeyi amaçlamaktadır.

Arçelik, etkin sürdürülebilirlik yapılanması ile sürdürülebilirlik alanlarındaki politikalarının yönetim seviyesinden en alt kademelere tüm organizasyonda ve değer zincirinde yaygınlaştırılmasını sağlamakta, sürdürülebilirlik performansını organizasyonla sınırlandırmayarak değer zinciri unsurlarının performansını bağlayıcı kabul etmektedir. Somut hedefler, güçlü iletişim ve etkin denetim mekanizmaları ile sürdürülebilirlik performansının sürekli gelişimi garanti altına alınmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yapılanması

Sürdürülebilirlik Yapılanması Arçelik’te sürdürülebilirlik yönetiminin en üst mercii konumunda olan Sürdürülebilirlik Kurulu, kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politika ve stratejilerini belirlemek, bunların şirket iş süreçleri ile bütünleşmelerini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Arçelik Üst Yönetimi’nin katılımıyla oluşturulan Kurul’un üyeleri sorumluluk alanlarındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kontrol ve koordine etmekte ve Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarına başkanlık etmektedir. Sürdürülebilirlik Kurulu’nda alınan kararların uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan Çalışma Grupları, uzmanlık ve sorumluluk esaslarına göre oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik konularından sorumlu yönetici ve/veya uzmanlardan oluşan Çalışma Grupları alanlarındaki performans sonuçlarını ve gelişmeleri Sürdürülebilirlik Kurulu’na raporlamaktadır. Yılda iki kez toplanan Sürdürülebilirlik Kurulu, Arçelik Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Yılsonu Raporu ile yılsonuna ait performans sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki yıla ait hedefleri belirlemektedir. Sürdürülebilirlik Kurulu gerekli gördüğü kritik hususları Yönetim Kurulu’na raporlamak ile sorumludur. Yönetim Kurulu, 28 Mart 2019 tarihinde şirketin Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın atanmasına karar vermiştir.

Arçelik, etkin sürdürülebilirlik yapılanmasını, kurumsal değerleri ile sürdürülebilirlik stratejisini buluşturan kurumsal politikalarla desteklemektedir. Etik Değerler, Çevre Politikası, Enerji Politikası, Kalite Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Tedarikçi Çalışma Koşulları ve Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası ile çalışma ilke ve prosedürleri belirlenmekte, tüm şirket faaliyetlerinin kurumsal politikalarla tam uyumu gözetilmektedir.