Teknoloji ve dijitalleşmenin de yardımıyla, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefimize ulaşmak için mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlıyoruz. Davranışları değiştirmek için risk analizleri, eğitim ve farkındalık yaratma programları, kurallara uyulmasını sağlamak için de denetimler gerçekleştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği yönetimini, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin de yardımıyla entegre bir yaklaşımla yürütüyoruz.


Arçelik olarak, tüm çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak çok önemlidir.Operasyonlarımızda ve işgücü tabanımızda sadece emniyet uygulamalarını takip etmekle kalmıyoruz. Yönetimimiz, tüm değer zincirinde yüksek İSG performansını hedefliyor. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalar için bir rol modeli oluşturan, işimize entegre ettiğimiz İSG yaklaşımımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası tarafından yönlendirilmektedir. Bu çerçevede, yasal mevzuata ve düzenlemelere tabi olanlar dışındaki tüm yükümlülüklerimizi, hem uluslararası taahhütler hem de toplu sözleşme çerçevesinde yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için Arçelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planına uygun çalışmalar yürütüyoruz.  

İSG Eğitimi

İSG eğitimi, çalışma alanlarında tehlikeli davranışlar konusunda farkındalık yaratmak ve ortak bir güvenlik kültürünü teşvik etmek açısından önemlidir. İSG’de farkındalık faaliyetlerine öncelik veriyoruz. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz eğitim ve tatbikatlarla, şirket içinde davranış değişikliği başlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, videolar ve görüntülü mesajlar yardımıyla İSG’nin bakış açısını ve iletişim dilini geliştirmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği İletişim Yönetim Sistemi’ni devreye aldık.  

2020’de iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tüm Arçelik tesislerinde mevzuat gereklilikleri ve teknik konularda toplam 299.131 kişi x saat İSG eğitimi düzenledi. Kişi başı 10,3 saat İSG eğitimi verdik. Sadece çalışanlarımızı değil, ailelerini de bu İSG kültür değişimine dahil ettik ve iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdik. Alt yüklenicilerimize toplam 36.753 kişi x saat İSG eğitimi verdik.