Arçelik, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) üyesidir. Arçelik ayrıca, Verimlilik İçin Birlik (U4E) projesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programıyla (UNEP) işbirliği içindedir.


Arçelik; Kaynak ve Enerji Verimliliği Yardımıyla Sürdürülebilir Süreç Sektörü (A.SPIRE) üyesidir.

İklim Grubu liderliğinde faaliyet gösteren Enerji Üretkenliği 100 (EP100), sera gazı salımlarını azaltmak için enerji verimliliklerini geliştiren akıllı enerji alanında faaliyet gösteren büyüme odaklı bir grup şirketi bir araya getiriyor. Arçelik olarak EP100’e üye olmak için başvurduk ve 2030 yılına kadar enerji verimliliğimizi 2010 yılına kıyasla iki katına çıkarmayı taahhüt ettik.

Üyelerin listesini 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda bulabilirsiniz.