Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık

Paylaş

2017 yılından bu yana BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles- WEPs) imzacısıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırmak, bu konuda farkındalığı artırmak, kadınları kariyerleri boyunca desteklemek, kadın istihdam oranını Sensitivity: Public artırmak, kadın çalışanlar arası bağı ve destek sistemini güçlendirmek, liderlik ve rol model geliştirmek üzerine program ve uygulamalar hayata geçiriyoruz.

Programlarımızı iş hayatı ve ebeveynlik; söylem, davranışlar gibi alanlarda farkındalığın gelişimi; liderlik gelişimi olmak üzere üç alanda kurguluyoruz:

  • İş hayatı ve ebeveynlik

İş hayatı ve özel hayat dengesinin sağlanması için 0-72 ay arası çocuk sahibi çalışanlara kreş desteği sağlıyoruz. Kadın çalışanların doğum izninden işe dönüşlerini kolaylaştırmak adına Women Impact çatısı altında She Mate Mentorluk Programı’nı yürüterek yeni anneleri, Arçelik bünyesindeki deneyimli çalışan annelerle eşleştiriyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle Baba Destek Programı’nı yürüterek, aile içinde babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirerek sağlıklı bir iletişim kurmalarını destekliyoruz.

  • Farkındalığın gelişimi

Ebeveyn çalışanların çocuklarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kuracakları temel ilişki ve iletişim becerileri hakkında bilgi seviyesini artırmak amacıyla Eşitlikçi Ebeveyn Programı’nı geliştirdik. Dilde ve Davranışta Ezberlenen Cinsiyet Seminer ve Atölye Çalışmaları’nı yürütüyor, kadın-erkek rollerinin özel ve iş yaşamında yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığı ele almak üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerini düzenliyoruz.

  • Liderlik Gelişimi

Kadın yöneticilerin liderliklerini bir üst seviyeye taşımalarına destek olmak, kendilerini daha etkili ortaya koymalarını sağlayacak ilişki ağı geliştirmelerine imkan vermek üzere Kadın Liderlik Programı’nı yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla liderliği ele almak için özgüvenli davranış ve gücü dengeli kullanma, vizyon oluşturma ve kişisel marka yönetimi, network geliştirme ve paydaş yönetimi gibi konulardan oluşan Bütünsel Liderlik Eğitimi’ni düzenliyoruz.

Arçelik olarak eşit işe eşit ücret politikasını desteliyor ve uyguluyoruz.

İşte Eşitlik Bildirgesini indirmek için tıklayın.