Ürünle İlgili Kimyasalların Yönetimi

Arçelik’in Ürünle İlgili Kimyasalların Merkezi Yönetimi prosedürü, ulusal ve AB Yönetmeliklerine ve yasaklı ve/veya kısıtlanmış kimyasallarla ilgili diğer gereklilikleri sağlar. Ürünlerde kullanılan kimyasalların yönetimi, üretimin ana ögelerinden biri olduğundan, tüm üretimimiz, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (AEEE) Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması (RoHS), Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) gibi yasal düzenlemelere uygundur. Gelen malzemenin kalite kontrolünde tesislerimizdeki analiz cihazlarımızla RoHS testleri gerçekleştirir ve bağımsız kuruluşlardan test raporları talep ederiz.


Ürünle İlgili Kimyasalların Yönetim sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir:

 • Arçelik’te kimyasal yönetimine ilişkin yönetmeliklerdeki ve diğer gerekliliklerdeki değişikliklerin, redaksiyonların veya müşteri gerekliliklerinin yönetimi

 • Yönetmeliklerin ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi

 • Uyum planlarının tamamlanması.

Müşterilerimize çevre dostu ürünler sunuyoruz ve tedarikçilerimizin Arçelik Tedarikçi Portalında paylaşılan Arçelik Kimyasal Maddeler Yasaklı/Kısıtlı Kimyasal Maddeler Uyum Şartnamelerine uymalarını bekliyoruz. Bu konudaki farkındalık seviyesini artırmak için 2020’de yerli tedarikçilerimize kimyasal madde yönetimi konusunda eğitim verdik.


Arçelik A.Ş.’de Yasaklı/Kısıtlı Kimyasalların Yönetim sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir:

 • Yönetmeliklerin ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi

 • Yönetmeliklere ve diğer gereksinimlere uyumun değerlendirilmesi

 • Tedarik edilen ham maddelere/bileşenlere/malzemelere uyumun değerlendirilmesi

 • Nihai ürünlerin değerlendirilmesi

 • Müşteri taleplerinin değerlendirilmesi

Kimyasal Uyumluluk

 • Arçelik A.Ş.’nin tüm faaliyet, ürün ve hizmetleri kapsamındaki kimyasal yönetimi konularıyla ilgili yönetmelikler ve diğer gereklilikler Çevre Departmanı tarafından tanımlanır.

 • Tanımlanmış yönetmeliklerin ve diğer gerekliliklerin güncelliği belirli gruplar aracılığıyla Çevre Departmanı tarafından takip edilir (T.C. Resmî Gazete, AB Resmi Gazetesi, AİHS vb.). Ön değerlendirme değişiklikleri Yeşil Kimya Ekibi üyeleriyle paylaşılır.

 • Fabrikalardaki ve müdürlüklerdeki ilgili departmana dair yeni gelişmeler Yeşil Kimya Ekibi üyelerine bildirilir.

 • Ürün kimyasallarıyla ilgili yönetmeliklere ek olarak, müşteri ve pazar talepleri Çevre Departmanı ve Yeşil Kimya Sorumluları tarafından takip edilerek değerlendirilir.

Yeşil Kimya Çalışma Grubu

Bugüne kadar yapılan toplantılarda, 2020’de üretimde kullanılan kimyasallara ilişkin düzenlemelerle bunların mevzuata uygunluğuna ilişkin riskleri ve fırsatları değerlendirildi.

Personel Eğitimi

 • Kimyasal eğitimler, kimyasalların sağlık ve güvenlik etkileri, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve işaretlenmesi, Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS), kimyasalların depolanması, genel emniyet kuralları ve davranışları, çevre kazaları ve acil durumlar ile acil durumlar/acil durum tatbikatları, İSG kapsamındaki sorunları kapsar.

 • Yukarıda belirtilen genel bilgilerden tüm personel sorumludur ve eğitime katılır.

 • Kimyasallarla çalışanlar, genel bilgilere ek olarak iş ve operasyon talimatları ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilir.

 • Eğitime katılımlar, İK sorumlusu ve ilgili birim sorumlusu tarafından kararlaştırılır.

 • Eğitime dahil edilecek bilgiler şirket, çevre ve İSG yetkilileri ve işyeri doktoru tarafından birlikte belirlenir.

Üretimle İlgili Kimyasalların Yönetimi

Üretimle İlgili Kimyasalların Yönetim sürecinde aşağıdaki aşamalar izlenir:

Yönetmeliklerin ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi

Teknik şartnamenin hazırlanması.

Kimyasal Satın Alımı:

MSDS, Kimya ve İSG Mevzuatı ile Arçelik A.Ş. Kriterlerinin Ön Değerlendirmesi

Onay veya Ret bildirimi

Arçelik A.Ş.’de kimyasalların yönetimi:

Kimyasalların taşınması

Kimyasal envanter listesi

Kimyasal risk değerlendirmeleri

Kimyasalların etiketlenmesi ve işaretlenmesi

MSDS tedariki ve arşivlenmesi

Kimyasalların depolanması

Kimyasal tedarikçisi tarafından verilen eğitim

Çevre ve i̇ş kazası acil durum eylem planlarının hazırlanması

Kullanım

İmha/Bertaraf Etme