Özel Yaşam Döngüsü Yaklaşımı 
(Ürün Etkileri)

Paylaş

Arçelik, çevreyi koruma konusundaki kararlılığı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, yeni nesil süreçler sayesinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indirmeye ve değer zincirinin tüm aşamalarını etkin bir biçimde yöneterek çevresel ayak izini azaltmaya çalışır.


Sürekli büyüyen ve çevre dostu teknolojileriyle sektöre öncülük eden Arçelik, faaliyetlerinde döngüsel ekonomiye öncelik veriyor. Arçelik, ekonomiye geri dönüşümlü malzeme kazandırılması ve sınırlı doğal kaynakların verimli kullanılması için döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda sektöre önemli katkılarda bulunur. Üretim süreçlerinden kaynaklanan atıkların kaynağında azaltılması ve oluşanların da geri kazanılması, Arçelik’in entegre atık yönetimi yaklaşımının temel bileşenlerini oluşturur. Tüm fabrikalarda üretilen atıklar, atık türü ve yasal düzenlemelere uygun olarak ayrı ayrı sınıflandırılır, kaynağında ayrıştırılarak toplanır ve atık tipine göre geri kazanılır veya bertaraf edilir.

Arçelik’te, bir ürünün yaşam döngüsü süresindeki tüm çevresel yönleri ve etkileri göz önüne alınır. Özellikle Arçelik işletmelerinde gerçekleştirilen üretim aşamaları, bu aşamaların çevre üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla ayrıntılı olarak analiz edilir.

Arçelik, üretim tesislerindeki tüm üretim aşamalarının ve faaliyetlerinin çevresel yönlerini ve etkilerini ayrıntılı olarak belirler. Tanımlanan yönler, Arçelik Çevresel Risk Değerlendirme Metodolojisi kullanılarak değerlendirilir ve öncelikleri belirlenir.

Süreçlerin çevreye etkileri yedi kategoride sınıflandırılır:

  • Hava kirliliği

  • Su kirliliği

  • Toprak kirliliği

  • Ham madde tüketimi

  • Sera gazı etkileri

  • Gürültü kirliliği

  • Kötü koku

Arçelik sorumlu bir üretici olarak ürün ömürlerinin nasıl sonlanacağını önemser. Garanti altındaki ürünler Arçelik Yeniden Kullanım Merkezlerine getirilir. Burada ürünlerin yeniden kullanılabilen ve değerli parçaları ayrıştırılır ve üretimde değerlendirilmek üzere yeniden kullanıma girer. Tüketiciler tarafından artık kullanılmayan ürünlerin geri dönüşümü için geniş yetkili satıcı ve servis ağından yararlanan Arçelik, kendi geri dönüşüm tesislerinde ürünlerin yeniden kullanımını, geri dönüştürülmesini ve bertaraf edilmesini sağlar.

Sera gazı salımlarını 2006’dan itibaren hesaplayan Arçelik’in sera gazı salım değerleri 2010’dan bu yana ISO 14064-1 ve IPCC’ye göre bağımsız bir kuruluş tarafından “makul güvence” seviyesinde doğrulanıyor.

Bu doğrultuda, yeni yatırımlardan önce çevresel etki değerlendirmeleri gerçekleştirilir.