Karbon Fiyatlandırması

Paylaş

Arçelik olarak, uygulanan enerji verimliliği projelerinin ve yatırımlarının düşük karbona geçiş etkisini ölçmek için, 2010’dan bu yana Zımni Karbon Fiyatı Modelini kullanıyoruz.


Enerji verimliliği projelerimiz ve yatırımlarımız için her yıl bütçe ayırıyoruz. Enerji verimliliği projelerimize bütçe ayırarak sera gazı salımlarımızı ve enerji tüketimimizi azaltıyoruz. Zımni Karbon Fiyatı Modelinde, enerji verimliliği projelerinin toplam yatırım tutarı, aynı dönemdeki CO2e ton eşdeğeri cinsinden olan azaltılmış toplam sera gazı salımlarına bölünür. Bu modelle tamamlanan projelerin etkisini ölçüyor ve yatırım yapıyoruz. Arçelik’in, küresel faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik çeşitli sabit kıymet yatırım kararları alabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve 2020’de Gölge Fiyatlı iç karbon fiyatlandırma mekanizmasına geçtik. Yatırım maliyeti 50.000 avroyu aşan 50 kW’tan yüksek kapasiteli tesislerde ton başına 30 avro CO2e karbon fiyatı uygulanır.