Değer Zincirinde Sera Gazı Salımları

Paylaş

İklim kriziyle mücadele stratejimiz doğrultusunda sera gazı emisyonunu azaltma hedeflerimizi belirledik.


Tüm paydaşlarımızın bu konudaki farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. İklim kriziyle mücadeleye katkı sağlamak için enerji verimliliği projeleri geliştiriyor, yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca enerji tasarruflu ürünlerimizle müşterilerimizin karbon ayak izlerini azaltmaya da katkıda bulunuyoruz.

Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu, paydaşlarla işbirliği yapmamızı gerektiren sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında politika ve stratejileri belirler, alınan kararların uygulanmasını sağlar ve hedeflere ulaşılmasını temin için performansları takip eder. Sürdürülebilirlik alanında yapılan tüm çalışmalar düzenli olarak Arçelik Yönetim Kurulu üyesi olan ve sürdürülebilirlikle ilgili konularda Yönetim Kurula rapor veren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanına raporlanır. Raporlar her dört ayda bir Yönetim Kurulu’na sunulur.

Arçelik’in, 2019 ve 2020 yıllarında kazandığı karbon kredileriyle küresel üretim operasyonlarında* Kapsam 1 ve Kapsam 2 bağlamında karbon nötr duruma gelmesi iklim kriziyle mücadelede önemli bir aşamadır. Türkiye’de 2013’te hayata geçirdiğimiz Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013 ve 2018 yılları arasında 305.407 ton karbon kredisi kazandık. Pazar ortalamasından daha yüksek enerji verimliliği sağlayan buzdolaplarını piyasaya süren Arçelik, bu sayede yeni karbon kredileri kazandı ve bu kredileri Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS) çerçevesinde bağımsız doğrulama firmalarına onaylattı. Arçelik, 2019’da küresel üretim tesislerinden kaynaklanan doğrudan (Kapsam 1) ve enerji dolaylı (Kapsam 2) sera gazı salımlarını dengelemek için kendi karbon kredilerini kullandı*. Böylece, 2019 ve 2020 mali yıllarında dışarıdan karbon dengeleme kredisi satın almadan, küresel üretim tesislerinde* PAS 2060 karbon nötr standardına uygun olarak Kapsam 1 ve Kapsam 2 bağlamında karbon nötr duruma geldik. Arçelik, karbon nötr yol haritası ve 2030 hedefleri doğrultusunda, enerji verimliliği, yeşil elektrik satın alımları ve yenilenebilir enerji sistemlerine 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı taahhüt eder.

* 2019’da Bangladeş’te Singer Buzdolabı Fabrikası, 2020’de üretime başlayan Hindistan’daki Voltbek ve Türkiye’deki Arçelik–LG A/C ortak girişim tesisi hesaba katılmadı.


Türkiye’deki faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımları, 2010 tarihinden itibaren ISO 14064 Standardı çerçevesinde kontrol edilip doğrulanmaya başlandı. 2015’te Arctic Găești (Romanya), 2016’da Beko LLC (Rusya), 2017’de Beko Çin (Çin), 2019’da Defy (Güney Afrika) ve 2020’de Arctic Ulmi (Romanya), Beko Thai (Tayland) ve Dawlance (Pakistan) operasyonları, Arçelik’teki ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemine dahil edilmiştir. ISO 14064 ve sürdürülebilirlik raporu kapsamımızı her yıl genişletiyoruz.

2020’de gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleriyle doğrudan (Kapsam 1) ve enerji dolaylı (Kapsam 2) sera gazı salımları, 2010 Türkiye operasyonlarına göre %73 oranında azaldı.

Sera gazı salımlarımızın çoğu Kapsam 3 salım grubuna girdiğinden, tüm değer zincirimizin çevresel etkilerini değerlendirmek ve çevresel performansı geliştirmek için nereye odaklanmamız gerektiğini belirlemek bizim için önemlidir.

Enerji verimliliği ve atık azaltımı başta olmak üzere üretim süreçlerini sürekli geliştiren Arçelik, buna ek olarak, genel çevresel etkiyi azaltmak için de farklı sektörlerden tedarikçileriyle işbirliği yapar. Bu amaçla, 2020’de sıvılaştırılmış petrol gazıyla çalışan forkliftlerin sayısını %10 oranında azalttık. Nakliye operasyonlarında yurt içi depolarda direkt nakliye oranları artırılarak 109 ton CO2e sera gazı salımının önüne geçildi.

İhracatta deniz yolu kullanımını 2020’de %85’ten %88’e çıkardık ve 2021’de de bu oranı %89’a çıkarmayı hedefliyoruz. 2020’de %2,7 olan demir yolu taşımacılığının kullanım oranını artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık verdik.

Faaliyetlerimizin yanı sıra, başta enerji ve atık olmak üzere farklı alanlarda tedarikçilerimizle işbirliği yaparak azalttığımız, tedarik zincirimizin çevresel etkilerini de yönetiyoruz. Enerji verimliliği çalışmalarımız kapsamında 2020’de 52 tedarikçiyle 132 verimlilik projesi gerçekleştirerek toplam 12 milyon kWh enerji tasarrufu sağladık.


2019 ISO 14064 GHG Doğrulama Beyanı belgesine buradan erişebilirsiniz.

2019 ISO 14064 Sera Gazları Güvence Raporlarına buradan erişebilirsiniz.

Arçelik Küresel İklim Kriziyle Mücadele Stratejisi belgesine buradan erişebilirsiniz.