Arçelik, iklim kriziyle mücadele konusundaki kararlılığı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, yeni nesil süreçler sayesinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indirmeye ve değer zincirinin tüm aşamalarını etkin bir biçimde yöneterek çevresel ayak izini azaltmaya çalışır. 


Arçelik ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (QMS) ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemiyle (EnMS) entegre çalışan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini (EMS) uygular.

Arçelik, tesislerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını IPCC-2006 kullanarak ISO 14064-1 Sera Gazları Standardına uygun biçimde hesaplar. Arçelik’in sera gazı değerlerinin 2010’dan bu yana “makul güvence seviyesi” altında olduğu bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandı. 

Arçelik, çevre ve enerji yönetimini, belirtilen politikaların yanı sıra uluslararası standartlara da dayandırır. Arçelik 1994’ten bu yana tüm iş süreçlerini uluslararası yönetim sistemleriyle yönetiyor ve bu sistemlerin verimliliği ve sürekliliğini bağımsız denetim kuruluşlarına düzenli olarak denetletiyor.

Sürdürülebilirlik Kurulu, tüm çevre yönetimi konularından sorumlu en yüksek birimdir. Kurulun çalışmalarını Çevre, Enerji, Yeşil Kimya, İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grupları destekler. Tüm iş stratejileri ve hedefleri, Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İşler (KSRİ) Direktörü, Çevre ve Enerji yöneticileri, uzmanları ve üretim müdürlerinden oluşan İklim Değişikliği Koordinasyon Çalışma Grubu tarafından incelenir ve uygulanır.Bu çalışma grubu iklim değişikliği çalışmalarını entegre etmekten sorumlu olup tüm çalışmaların Arçelik’in stratejisine, politikasına ve yasal düzenlemelerine uygun olmasını sağlar. 

Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanlığı görevini, Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yürütür. Kurul, üst yönetim ekibinden oluşur. Bu ekip; Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı , Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ticariden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Finans Direktörü, Stratejik Planlama Direktörü, Müşteri Hizmetleri Direktörü, Global İletişim Direktörü, Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü, Küresel Müşteri Hizmetleri Direktörü, ArGe Direktörü, Satın Alma Direktöründen oluşur.

Arçelik Sürdürülebilirlik Kurulu ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu, paydaşlarla işbirliği yapmamızı gerektiren sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında politika ve stratejileri belirler, alınan kararların uygulanmasını sağlar ve hedeflere ulaşılmasını temin için performansları takip eder. Sürdürülebilirlik alanında yapılan tüm çalışmalar, her dört ayda bir Koç Holding Yönetim Kuruluna rapor veren Yönetim Kurulu üyesi, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanına düzenli olarak raporlanır. Bu raporlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

Not: Şirketimiz Yönetim Kurulu 28 Mart 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Kalite, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı tarafından, Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verilmesini kararlaştırdı.

Çevresel sürdürülebilirlik yönetimiyle ilişkili konuların yönetiminden sorumlu olan Arçelik Çevre Müdürü, Merkezi Çevre Yönetim Departmanının yöneticisi olarak KSRİ direktörüne doğrudan bağlıdır ve şu Çalışma Gruplarına (ÇG) başkanlık eder: Çevresel Koordinasyon, İklim Değişikliği Koordinasyonu ve Yeşil Kimya Koordinasyonu. 

Arçelik fabrikalarının çevresel performansları aylık çevre performans raporuyla takip edilerek üst yönetime her üç ayda bir raporlanır. EMS’nin sürekliliği iç denetimlerle kontrol edilir ve denetim sonuçları yönetim gözden geçirme toplantılarında üst yönetimle paylaşılır.