Enerji, Salım ve Çevre Yönetimi performansının iyileştirilmesinde kilit unsur, farkındalık seviyesi yüksek, donanımlı çalışanlardır.

Eğitimlerimiz sadece çalışanlarımızı değil, aynı zamanda stajyerlerimizi, alt yüklenicileri ve proje dönemi boyunca çalışan personeli de kapsar. Çalışanlarımıza ve stajyerlerimize verilen oryantasyon eğitimlerinde, enerji, salım ve çevresel yönetim gibi konularda da bilgi aktarılır.