Stratejik Yaklaşım:
Gelecek İçin Teknoloji

Gezegenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı teknolojiler yaratma tutkumuzu gösteren 'In Touch Technology' stratejimiz doğrultusunda önceliklerimizi belirliyoruz. 

Sürdürülebilir iş modelimiz üç ana amacı temel alıyor:

  • Gezegen İçin Teknoloji: Yaşamsal varlıkları korumak için çevresel ayak izimizi küçültmek

  • Toplum İçin Teknoloji: İnsanların yaşamlarını iyileştirmek

  • İşimiz İçin Teknoloji: Yenilikçi dünya vatandaşı olmak

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmamızı sağlayan Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonumuz kapsamında sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyuyoruz. Arçelik olarak, paydaşlarımız üzerinde en önemli etkiye sahip unsurları ve kendi işimizle ilgili konuları belirlemeyi, önceliklendirmeyi ve raporlamayı taahhüt ediyoruz. Değişen küresel sürdürülebilirlik gündemi açısından güncel kalmak için her iki yılda bir önceliklendirme analizi yapıyoruz. Yalnızca öncelikli sorunları kamuya açıklamakla kalmıyoruz, aynı zamanda sorunun yarattığı etkinin seviyesinden bağımsız olarak her değerlendirmeyi içselleştirmeyi, KPI'lar oluşturmayı ve performansımızı takip etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın yeterli kapsayıcılığa ve derinliğe sahip olmasına özen gösteriyoruz.

Daha detaylı bilgi için Arçelik 2021 Önceliklendirme Analizi Raporumuzu inceleyebilirsiniz.