Yurt dışında toplamda 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 8/220 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Başvuru Formu

İhraç Belgesi